Inspirerende praktijkvoorbeelden

Nog net voor de zomervakantie presenteren wij een nieuwe JES-e. Met daarin uiteraard aandacht voor het nieuwe koersdocument. Niet zozeer in woorden, maar vooral in daden. Want in deze JES-e vindt u inspirerende praktijkvoorbeelden van hoe we nu al volop bezig zijn om dat nieuwe Koersplan handen en voeten te geven. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar met heel veel andere partijen. Wilt u samenwerken aan de realisering van onze missie? Neem dan contact op. Een fijne zomer toegewenst.

Carolien de Groot


alt text

Weekendklas brengt wereld dichterbij

Iedere zondagmiddag komen kinderen uit de laatste groepen van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs bij elkaar in Rijksmuseum Boerhaave waar ze het programma Weekendklas volgen. Met WeekendKlas proberen we bij te dragen aan het maatschappelijke sociale kapitaal. Sociaal kapitaal gaat over het gevoel erbij te horen, elkaar te begrijpen en dezelfde normen en waarden te delen.

Lees verder


alt text

Huiswerkkamer stimuleert sociale ontwikkeling

De HuiswerkKamer is voor kinderen tussen 10 en 15 jaar die bij het maken van hun huiswerk extra steun kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat het voor hun ouders moeilijk is om te helpen of omdat er thuis geen rustige plek is om huiswerk te maken, maar ook omdat alternatieve huiswerkinstituten voor hen vaak onbetaalbaar zijn. Begeleiders helpen hen bij het plannen en maken van hun schoolwerk.

Lees verder


alt text

‘Door haar ben ik zelfstandig geworden’

Khaled Akraa (19) kwam tweeënhalf jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. De docent van zijn middelbare school wees hem op [email protected] Khaled vond dat een goed idee en JES vond een match met Erna Kortlang. Erna is notaris in Leiden. De twee hebben dagelijks contact en zien elkaar minstens een keer per week.

Lees verder


alt text

‘Ontwikkeling communicatieve vaardigheden gebeurt vooral thuis’

Taal is een belangrijk middel om jezelf en anderen te leren kennen en om jezelf een plek te geven in de samenleving. JES Rijnland stimuleert het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden door Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE) thuisprogramma’s. Een daarvan is Opstapje, een tweejarig programma dat ouders helpt hun kinderen voor te bereiden op de basisschool. Samen met de GGD en SPL bereikt JES jaarlijks ongeveer 250 kinderen en hun ouders met een thuisprogramma.

Lees verder


alt text

SPL Speelgroep logisch opstapje naar peuterspeelzaal of kinderopvang

Sinds dit voorjaar gaat Riley (2,5 jaar oud) een paar dagdelen per week naar peuterspeelzaal De Batavieren in Roomburg. De maanden daarvoor heeft hij, samen met zijn moeder, meegedaan in de Speelgroep van Stichting Peuterspeelzaal Leiden (SPL). Dat beviel zo goed dat de overstap een logisch vervolg was.

Lees verder


alt text

Vier thema’s uit het Koersdocument

Vanuit de missie ‘Ieder Kind Recht op Ontwikkeling’ gaat JES Rijnland samen met partners de komende jaren verder werken aan de vier hieronder genoemde thema’s. Deze thema’s komen voort uit het Koersdocument 2019-2023. Zo blijft JES Rijnland zich inzetten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen die extra kansen verdienen.

Lees verder