Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat hiervoor zorgen. Deze wet uit 2019 markeerde de oprichting van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

De TloKB maakt zich hard voor de kwaliteitsborging bij het bouwen, erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties. Inmiddels is de TloKB klaar om samen met stakeholders aan de slag te gaan in het nieuwe stelsel, dat vanaf 1 januari in werking treedt. Maar hoe krijgen we dat stelsel samen los van het papier?

In vier publicaties delen we via dit platform de uitkomsten van het Congres kwaliteitsborging bouw, dat op 11 oktober 2022 plaatsvond in Fort Altena in Werkendam op initiatief van de TLoKB. Daar richtten kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders, aannemers, installateurs en ambtenaren van gemeenten het vizier op de toekomst.

Focus op kwaliteit

Daarom dit congres

Yvonne van Mastrigt, voorzitter van de TLoKB:
We moeten nu een praktisch gevoel krijgen bij wat de nieuwe manier van werken gaat opleveren.

Kwaliteitsborging Bouw - Congres

Met daarin:

  • Toezicht door de markt.
  • Panelgesprek nieuwe stelsel.
  • Reacties van deelnemers.
  • Hoogtepunten congres in beeld.

En nu aan de slag, editie 1

Met daarin:

  • Wat betekent dit voor mij?
  • Het stokje overdragen: zijn we er klaar voor?
  • Ins en outs van instumententoezicht.

En nu aan de slag, editie 2

Met daarin:

  • Toezicht op nieuwe ontwikkelingen zoals industrialisatie.
  • Wat levert het nieuwe stelsel op?
  • Serious game over samenwerken.

Colofon

Dit is een uitgave in opdracht van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB), ontwikkeld door een mediateam van On the Spot.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Jos van Duinen, Job de Kruiff en Patty Zoet
Fotografie: Monique Shaw
Digitale techniek en vormgeving: Loek Weijts