Yvonne van Mastrigt, voorzitter TloKB:

‘Focus op kwaliteit bij bouwen’

Minder faalkosten en een groter lerend vermogen: dat is wat het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging in de bouw gaat opleveren, verwacht Yvonne van Mastrigt, voorzitter van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

‘Beter vertrouwen in de kwaliteit van bouwen’: dat is de slogan van de TloKB. Waarom is dat nodig? En wat kan er dan beter?

“In discussies over woningbouw gaat het veel te veel over aantallen. Maar hoe borgen we nu dat we niet alleen heel veel huizen bouwen, maar ook kwalitatief goede huizen? Nu hebben we stelselmatig te maken met hoge faalkosten in de bouw. Het kost veel tijd en geld om al die fouten te herstellen. Tegelijkertijd is er te weinig lerend vermogen als het niet goed gaat: we automatiseren niet of nauwelijks. Op al die punten is actie nodig.”

In hoeverre gaat het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging het verschil maken?

“Het nieuwe systeem dat vanaf januari ingaat dwingt bouwers, opdrachtgevers en ontwerpers om goed na te denken hoe zij kwaliteit kunnen toevoegen aan het bouwproces. Kwaliteitsborgers moeten daarvoor kunnen beschikken over voldoende bruikbare instrumenten. Gemeenten zijn straks niet langer verantwoordelijk voor bouw- en woningtoezicht. Maar gaat er iets fout op de bouwplaats, dan zullen zij wel moeten reageren op de bevindingen van de kwaliteitsborgers. Dat zal voor beide partijen wennen worden. Als dat samenspel goed gaat, winnen we heel veel ten opzichte van de huidige situatie.”

In januari gaat het nieuwe stelsel in. Wat moet er tot die tijd nog gebeuren?

“In den brede is het essentieel dat we nu allemaal een gevoel gaan krijgen bij de nieuwe manier van werken: kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders, aannemers, installateurs en gemeenten. Zodat alle partijen zeggen: ‘O, nu snappen we het’. Het nieuwe stelsel staat weliswaar op papier. Nu moeten we dat met elkaar nog leven gaan inblazen.”

Waar heeft u nog zorgen over?

“Er zijn vraagstukken waarvan we nog niet goed weten hoe we daarmee moeten omgaan. Bijvoorbeeld met industrieel en flexibel bouwen. Dat gaat komende jaren een grote vlucht nemen. Voor de kwaliteitsborging vraagt dat iets anders dan bij traditionele manieren van bouwen. Wat daar precies anders aan moet, dat is denkwerk dat we nog moeten verrichten. En dat doen we graag samen met de sector. Wat is verstandig? Wat willen wij? En wat kunnen jullie? Dat is een zoektocht die nog moet gaan plaatsvinden.”

Stel we zijn nu een jaar verder. Wat is er dan bereikt, hoopt u?

“Ik hoop dat de meeste bouwers het nieuwe systeem dan in hun vingers hebben en dat zij niet alleen de administratieve ballast hekelen, maar ook zien dat het iets oplevert. Ook hoop ik dat we dan verder zijn in het nadenken over kwaliteitsborging bij industrieel bouwen. Ten slotte ben ik tevreden als het tegen die tijd gewoon is om bij discussies over bouwen niet louter te focussen op aantallen, maar ook op kwaliteit.”

Over de TloKB

Missie

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) ziet toe op het stelsel van kwaliteitsborging van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Eigenaren en gebruikers krijgen zo bouwwerken die veiliger, gezonder, duurzamer, bruikbaarder en toegankelijker zijn.

Visie

De TloKB speelt een publieke sleutelrol in de verbetering van de bouwkwaliteit. De TloKB laat toetsmethoden toe en ziet toe op het juiste gebruik van deze methoden in de bouwpraktijk. Zo kan iedereen vertrouwen op de kwaliteit van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Taken

Kwaliteitsborging

 • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging
 • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten
 • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging
 • Monitoren en evalueren van het stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen

 • Coördinatie van het erkende stelsel
 • Toetsing en aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen
 • Bijhouden van een register van erkende kwaliteitsverklaringen

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 • Toetsing en aanwijzen van certificatieschema’s
 • Toetsing en aanwijzen van certificerende instellingen
 • Bijhouden van een register van certificatieschema’s, certificerende instellingen certificaathouders
 • Monitoren meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties


Meer weten?

tlokb.nl