Ethische paragraaf in handreiking

De nieuwe Handreiking Kinderwens van de NVAVG bevat een ethische en juridische paragraaf. Mag je mensen met een verstandelijke beperking ontmoedigen kinderen te krijgen? Of tot anticonceptie dwingen?

Lees verder

Veilig Thuis, voor oplettende derde

Bij Veilig Thuis kunnen zorgprofessionals (de oplettende derde) vermoedens van verwaarlozing, huiselijk geweld of kindermishandeling melden. Omgekeerd vraagt Veilig Thuis hen over de grenzen van de eigen instelling te kijken.

Lees verder

Verplichte anticonceptie

Na een gesprek zijn de meeste kwetsbare ouders bereid tot anticonceptie, zoals uit een programma in Tilburg en Rotterdam blijkt. Voor wie dan nog niet wil, pleit wethouder De Jonge van Rotterdam voor verplichting via de rechter.

Lees verder

Colofon

Dit digitale magazine is gemaakt door Magazine on the Spot in opdracht van de gemeente Rotterdam en de KNMG.

Redactie: Karlijn Broekhuizen, Jos van Duinen, Robin Ouwerkerk, René Lamers (coördinatie)
Eindredactie: Eric Went
Fotografie: Eelkje Colmjon
Stockfoto’s: Shutterstock
Film: Luc en Niels Busschots
Vormgeving: Lisanne Gottenbos, Loek Weijts

www.magazine-on-the-spot.nl

LogoMots.png