Aan tafel over kunst en ondernemerschap

Aantrekkelijk vestigingsklimaat, aantrekkelijk cultuuraanbod

De vrije geest van Leiden

Leiden bruist meer dan ooit tevoren. Maar cultuursector en bedrijfsleven zien nog veel meer mogelijkheden. Gezamenlijk werken aan een duidelijk Leids profiel, is het devies.

Dat cultuursector en ondernemers elkaar iets te zeggen hebben, is meteen al tijdens het aperitief duidelijk. Een aantrekkelijke stad brengt niet alleen meer toeristen, maar betekent ook een aantrekkelijk vestigingsklimaat, voor bedrijven én werknemers. En andersom betekent een aantrekkelijk vestigingsklimaat een interessanter cultuuraanbod. In ideale omstandigheden komt het tot een spiraal opwaarts. Maar hoe schep je zulke omstandigheden? Door het cultuuraanbod, nu nog vaak versnipperd, onder één noemer te brengen. Zodat iedereen in binnen- en buitenland meteen weet: dát is Leiden. Neem de voorbije themajaren, zoals die van Rembrandt. Leuk, maar niet het gezochte antwoord — de echte stad van Rembrandt is immers Amsterdam. Welke elementen bergt Leiden in zich die wél kunnen zorgen voor een sterk en aanlokkelijk profiel?

Vrije geest
Nog voordat de ovenschotel over de borden is verdeeld, wordt al flink op deze vraag gebroed. Duikend in het verleden komt al een uitgesproken Leidse karaktertrek naar boven: de academische vrijheid. De eerste universiteit van Nederland, de vrijgevochten 17e eeuw, de hoogtijdagen van de Leidse natuurkunde, honderd jaar geleden. Liggen daar geen kansen? Mits naar de huidige tijd vertaald? Leiden als stad van de vrije geest, dat zou een veelbelovend concept kunnen zijn. Een rijke voedingsbodem voor culturele manifestaties, en tegelijkertijd een thema dat verbindingen kan leggen met het Leidse bedrijfsleven.

Leiden Lectures
Een eerste idee: een achtdelige lezingenreeks in de Pieterskerk, onder de noemer Leiden Lectures. Maar dan wel met echt grote namen, de ‘helden’ die in de hoofden van de Leidenaren leven. De Elon Musk van de biotechnologie, geïnitieerd door het BioSciencePark. Een wereldberoemd regisseur als Steven Spielberg, geregeld door Bioscopen Leiden. En waarom niet ook een heavymetalband als Iron Maiden, met een akoestisch concert-annex-lezing, op touw gezet door Gebr. De Nobel? Elke sector organiseert zijn eigen onderdeel, onder die ene gezamenlijke paraplu: de oude vrije geest van Leiden naar de huidige tijd vertaald.

Iconisch museumdepot
Een tweede idee volgt. De vier Leidse rijksmusea zijn aan het kijken of ze één gezamenlijk depot kunnen bouwen. Waarom daar niet meteen een beeldbepalend, iconisch gebouw van maken? En dat openstellen voor publiek? Een herkenbare, aantrekkelijke plek, waar het rijke Leidse museumbezit dat nu weggeborgen ligt, een publieke functie krijgt. Zodat het niet alleen door wetenschappers kan worden onderzocht maar ook veel breder kan worden gepresenteerd. De vrije geest, dichtbij de mensen gebracht. Op het Nuonterrein bijvoorbeeld. Of misschien in het Bio Science Park? Dat zou dat wat geïsoleerde, vaak doodse gebied achter het station kunnen verlevendigen en bij de stad kunnen trekken.

Cultuurhotel
De afsluitende taart brengt het gezelschap even back to basics. Want is het niet zo dat wat Leiden nu al te bieden heeft, niet voldoende voor het voetlicht komt? Nergens is bijvoorbeeld in één oogopslag te vinden wat er op een zeker moment te doen is in de stad.
Dan kun je denken aan digitale oplossingen. Een website, sociale media. Een veel tastbaarder initiatief is de ontwikkeling van een cultuurhotel in het centrum van de stad. Een portal van Leiden, waar bezoekers, of het nu toeristen zijn of academische of zakelijke gasten, volop kennis kunnen maken met het Leidse cultuuraanbod. Een heel praktische verbinding tussen cultureel leven en ondernemersgeest.

Kansen aan de keukentafel

hapklare brokken

Een aantal prikkelende quotes uitgelicht
‘Leiden moet durven groot te denken.’
‘De gemeentelijke visie op popmuziek is nogal dorps.’
‘Popconcerten op locatie moeten gemakkelijker realiseerbaar worden.’
‘Als de politiek 'Ho!' zegt, moet de cultuursector zeggen: niet 'Ho!'’

Zij zaten aan tafel

Mirjam Flik – cultuurmakelaar Leiden
Harry Flore – voorzitter Ondernemersvereniging Bio Science Park
Govert de Kok – directeur Bioscopen Leiden
Erna Kortlang – voorzitter Stichting Ondernemend Leiden
Guido van de Laar – directeur Rijn Wonen
Ruud Visser – directeur Gebr. De Nobel
Caroline de Weerdt – advocaat Geelkerken Linskens Advocaten
Wim Weijland – directeur Rijksmuseum van Oudheden

Twitter
Facebook