Aan tafel over State of the art

Energie stijgt tot grote hoogte

‘Tijd om het net op te halen’

Na anderhalf jaar ‘Leiden aan tafel’ en maar liefst zestien etentjes later is het tijd om het net op te halen. Wat is er tot nu toe bereikt? Tijdens State of the Art op 8 oktober in de Red Carpet Lounge blijkt de energie tot grote hoogte te stijgen en worden er nog meer mooie plannen gesmeed.

“Het idee voor de etentjes is ooit ontstaan vanuit de gedachte dat als je de energie opzoekt van de sector zelf en dat verbreed naar buiten de sector, je ook andere ideeën krijgt”, legt cultuurmakelaar Mirjam Flik uit. “We hebben de etentjes laten hosten door mensen die een visie op de stad hebben. Zij namen allemaal hun eigen netwerk mee. Het mooie is dat er nu vanuit gezamenlijkheid naar veel onderwerpen wordt gekeken. Dat is echt winst.”

Wethouder Yvonne van Delft was zelf ook aanwezig bij twee van de etentjes. “Het waren zulke leuke bijeenkomsten die echt een mindshift bij mij teweegbrachten. Het mooie is dat de stad zichzelf organiseert, ik heb het gevoel dat ik even niet aan de beurt ben. De eerste ingrediënten die al eerder zijn opgehaald neem ik mee in de komende cultuurnota.” Mirjam Flik: “Vandaag kijken we hoe we een volgende stap kunnen zetten.”

Mooie plannen

Tafelheren: Jeroen Maters en Govert de Kok

Tafel #1 cultuurkwartier

‘Tijd om de tuin aan te leggen’

Pitch
Het Cultuurkwartier moet het meest spannende cultuurkwartier van Nederland worden. Het episch centrum van creativiteit en innovatie. Met deze plek, waar de cultuurverzadiging van Leiden het hoogst is, kan Leiden zich uitstekend profileren. Nu is het tijd om samen de tuin aan te leggen. Hoe leggen wie die zo aan dat iedereen weet dat hij of zij het Cultuurkwartier binnenloopt? Maar ook: wat is er te zien en beleven in die tuin?

Het ijzer smeden
1. Inmiddels is er een groep ‘vrienden van het Cultuurkwartier’, zijn er meerdere gesprekken gevoerd met alle ‘bewoners’ van het Cultuurkwartier, met als resultaat een vuistdik ambitiedocument met mooie plannen om de boel te verrijken.
2. Plan A: ‘Tonight at the Lakenhal’: met het moment dat de Lakenhal heropent, wordt ook ‘Tonight at the Lakenhal’ gelanceerd. Een parade van rappers, beeldende kunstenaars, en debaters loopt feestend en juichend langs de ruim vijfhonderd gevels van het Cultuurkwartier die zijn volgehangen met kunst en cultuur.
3. Plan B: Het Best Western Hotel wordt getransformeerd; mogelijk in een cultuurhotel. Zo’n tien mensen uit de sector denken graag mee over het hoe en wat.

Tafel #2 Cultuur en Kennis

‘Imker gezocht’

Pitch
Een metafoor voor de stad Leiden als stad van kunst en kennis? Een bijenkorf. Leiden is al heel lang een plek waar wetenschappelijke en creatieve geesten dingen naar Leiden komen halen en brengen. Maar wat betekent het om ook echt voor kunst en kennis te kiezen? Dan moet je het samen gaan doen, denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijk collectiegebouw.

Het ijzer smeden
De verbinding tussen kunst en kennis zit niet in ivoren torens, maar dat moet je in de volle breedte in de samenleving laten ervaren. Daarvoor is iemand nodig die bloed, zweet, tranen, maar ook geld in die verbinding wil stoppen. Een imker dus, die weet hoe je honing maakt en daar iedereen van laat meegenieten. En die imker heeft een plek nodig. Wie regelt die imker? Is dat een verantwoordelijkheid van de stad of de universiteit? Of moeten we niet gewoon beginnen? Wie meldt zich aan als de eerste kunst- en kennisimker van Leiden?

Tafeldame: Meta Knol
Tafeldame: Resi van der Ploeg

Tafel #3 Kunst en Zorg

‘Staalkaart van alle projecten’

Pitch
Wat kan kunst voor zorg betekenen en andersom? Er gebeurt in Leiden veel op dit gebied, maar het zou goed zijn een staalkaart van alle bijzondere projecten te maken. Veel organisaties zijn klein, door samen te werken kunnen de krachten gebundeld worden.

Het ijzer smeden
Kunst en zorg blijkt inderdaad een breed veld te zijn. Daarom gaan de aanwezigen die zich rond deze tafel schaarden, eind november een brainstormsessie houden. Wat staat er op de agenda? Een inventarisatie van wat er al gebeurt en een heldere stip op de horizon. En heel concreet gaat voor het eind van het jaar steeds iemand van deze groep in het LUMC zitten om in gesprek te gaan over kunst en zorg. Cultuurmakelaar Mirjam Flik helpt daarbij.

Tafel #4 Vormgeven van de stad

‘festival van de Transformatie’

Pitch
Met de vormgevers – architecten, grafisch vormgevers, beeldend kunstenaars – van de stad willen we in 2020 een ‘Transformatie-evenement’ opzetten. 2020 is een mooi jaar voor transformatie. Naturalis is klaar, en het Singelpark. Dit evenement organiseren de vormgevers in samenwerking met bijvoorbeeld architectuurplatform RAP Leiden, de historische vereniging Oud Leiden, Erfgoed Leiden, maar ook musea en bioscopen. Wie sluit aan?

Het ijzer smeden
1. Zou er een soort Marktplaats-site of app kunnen komen voor de invulling van de Lammermarkt? 
2. En is er niet een centraal punt waarop je ziet welke subsidies er te verkrijgen zijn. Stichtingen, fondsen, legaten etc. Waar zijn de potjes?
3. En daarnaast is er de wens voor een ontmoetingsplek. Een plek die toegankelijk is voor mensen van binnen en buiten Leiden. Liefst permanent. De Bibliotheek, maar misschien ook wel Scheltema, Velvet, Ins Blau of Marktsteeg 10 kunnen zo’n plek zijn.

Tafelheer: Jelle Verheijen
Tafelheren: Eric Lourrensen en Martijn Braat

Tafel #5 Nachtraad

‘Verkiezing nachtburgemeester’

Pitch
In april 2018 is de Nachtraad gelanceerd met als doel om het nachtleven nieuw leven in te blazen, naar Amsterdams model. Met jonge mensen en gevestigde partijen. Programmering voor de nacht. Op vette plekken. 

Het ijzer smeden
We willen het centrum verbreden door bijvoorbeeld te zorgen voor nachtbussen bij het station. Maar er zijn meer plannen: afstemming tussen sites van de verschillende podia, gezamenlijke promotie en het doorgeven van acts. De Nachtraad wil jonge makers een plek geven, de weg wijzen. Wie helpt daarbij? Een nachtburgemeester. Iemand die campagne voert en aanspreekpunt is tussen gemeente en podia. Sebastiaan Schoenmakers organiseert voor het einde van het jaar de verkiezing voor nachtburgemeester. Wethouder Yvonne van Delft gaat met de (dag)burgemeester praten over deze benoeming.

Tafel #6 Ruimte voor experiment

‘spannende cross-overs’

Pitch
Culturele broedplaats Nieuwplaatz zet zich in voor experiment. Met het aanbieden van ateliers, programma’s en workshops. Maar ook met het recent gelanceerde kunstprogramma Liquid Society, waar Nieuwplaatz samenwerkt met jonge kunstenaars, oude makers en andere partners in de stad. Want: experiment leidt tot innovatie.

Het ijzer smeden
Concreter kan het niet: Nieuwplaatz gaat een jaarlijkse productie maken gericht op experiment. Samen met Theater Ins Blau, muziektheatercollectief mc KASSETT en Beelden in Leiden. Ingrediënten: spannende cross-overs, vooraf niet weten wat eruit komt, jonge makers, nieuwe energie en het betrekken van publiek. Ins Blau stelt ruimte beschikbaar. Eerste bijeenkomst: begin januari 2019.

Tafeldame: Lot Vegter
Tafelheer: Pepijn Smit

Tafel #7 We are Leiden

‘brugwachtershuisjes omtoveren’

Pitch
Leiden is een stad vol verhalen. Je hoeft maar de markt op te gaan en je weet hoe het met de stad gaat. En als je elkaars verhaal kent, leidt dat tot beter begrip. Dat was de aanleiding voor ‘We are Leiden’: het aanwakkeren van nieuwsgierigheid. Hoe bouwen we dat uit? 2020 is het jaar van Mayflower400. Een mooie kans om dan stil te staan bij thema’s zoals vrijheid en tolerantie.

Het ijzer smeden
Het idee leeft om brugwachtershuisjes in te richten als plek voor nieuwkomers. Deze kunnen een schakel zijn tussen wijken en de stad. Bastiaan Vinkenburg en Annette ter Haar gaan Pepijn Smit c.s. daarbij helpen.

Tafel #8 Kunst in de openbare ruimte

‘Landmark voor leiden’

Pitch
Er is in Leiden geen openbare kunst met een wow-effect of werk waarvoor mensen speciaal naar Leiden komen. Dat willen wij doen: geen sokkels, maar iets groots, met kwaliteit. Dat kan uitgevoerd worden door een artist in residence. Er moet een stadscurator komen, die de kunst in de stad monitort en daarop acteert. Gekoppeld aan het boekje ‘071 Parels’ van Fons Verheijen, waarin architecten worden gevraagd om op een van deze plekken iets te ontwerpen.

Het ijzer smeden
Uiterlijk in 2022 is er in Leiden een Landmark dat Leiden op de kaart zet. De hele wereld komt om het kunstwerk te zien. Er is tijdens State of the Art een werkgroep opgericht die de kaders gaat uitzetten. De – internationaal befaamde – kunstenaar die de Landmark gaat maken, moet de stad eerst ruiken en proeven en bepaalt vervolgens waar het kunstwerk komt. Voor de financiering worden  fondsen en sponsoren aangesproken, pas daarna de gemeente. ‘Laten we maar beginnen!’

Tafeldame Joque Mulder, tafelheer Michiel van Poelgeest
Tafeldame: Annette ter Haar

Tafel #9 Kinderen en kunst

‘Voor alles en iedereen’

Pitch
Er moet iets nieuws in de stad komen voor alle nieuwkomers: statushouders, jongeren en kinderen. Programmering door de doelgroep zelf. Zodat zij er ook echt iets aan hebben. De organisatie is in handen van Technolab, BplusC, e-lab club, jeugdbestuurders, en een leerlingenraad.

Het ijzer smeden
Er komt een kunst- en cultuurfestival met de naam ‘Voor alles en iedereen’. Voor en door jongeren en kinderen, en nieuwkomers in het algemeen. Omdat kunst en cultuur integreren makkelijker maakt. Idee is om jonge makers en co-programmeurs drie weken lang workshops op de scholen en in de wijken te laten geven, daarna komt alles samen. Succesfactoren: jongeren programmeren zelf en het begint in de wijken. Bovendien is het laagdrempelig, leuk en een manier om je de wereld eigen te maken.

Voor in de agenda!

Half oktober: Oprichtingsvergadering Landmark Leiden, Haagweg 4
8 november 17 uur: Startbijeenkomst Festival ‘Alles en Iedereen’, BplusC Nieuwstraat
28 november 17.00 uur: Vervolgbijeenkomst Kunst en Zorg, gemeente Leiden
Voor eind 2018: Meeloopdag in LUMC (Kunst en zorg)
Voor eind 2018: Verkiezing nachtburgemeester
Voor eind 2018: #Leiden aan Tafel over Cultuurhotel (Best Western)
Voor eind 2018: #Leiden aan Tafel over Diversiteit, aanmelden bij Janice Deul j.deul@ziggo.nl
7 januari 2019 15.30 uur: Bijeenkomst Nieuwsplaatz over jaarlijkse cross-over productie, Ins Blau
Juni 2019: ‘Tonight at the Lakenhal’ (Cultuurkwartier)
2020: Transformatie-evenement (Vormgevers)
2022: Onthulling Landmark Leiden

Twitter
Facebook