11 april 2019, Malietoren, Den Haag

11 april 2019, Malietoren, Den Haag

11 april 2019, Malietoren, Den Haag

Aan de slag!

Wat nemen deelnemers aan het MKB-Ondernemersberaad als belangrijkste boodschap mee naar huis? Welk ‘actiepunt’ geven zij mee aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Wat aan de brancheorganisaties? En welke tip hebben zij voor collega mkb’ers?

De platformeconomie

Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie:

‘Alternatieven ontwikkelen’

“Als we het hebben over de platformeconomie, dan hebben we het over de dominantie van marktleiders. Dat doen ze op een moderne manier, namelijk via deze platforms. Als we dat beseffen kunnen wij op zoek gaan naar een antwoord. Van het ministerie van EZK vraagt dat om sturing. Het kan niet zo zijn dat door kannibalisme de diversiteit in sectoren verdwijnt. Aan de overheid de taak daar grenzen aan te stellen, te zorgen voor eerlijke concurrentie. En aan brancheorganisaties de opdracht om alternatieven in eigen kring te ontwikkelen. Zoals BOVAG doet. Dat vraagt om zelfbewust acteren en samen nadenken in welke ontwikkelingen wij geld willen steken.”

Fried Kaanen, voorzitter Metaalunie
Jan Poels, Super Bloemist en JP Bloembinders
Jan Poels, Super Bloemist en JP Bloembinders:

‘Kiezen voor sociale media’

“Ik merk dat er veel angst is voor het digitale en voor het gebruik van sociale media. Ondernemers moeten in mijn optiek een keuze maken: willen ze mee in de vaart der volkeren, of blijven ze liever in hun stenen winkeltje staan? In onze sector is het platform Bloomon actief. Daar moeten we mee dealen. Ik ben een van de eerste twitterende bloemisten geworden. Sociale media helpt mij om als kleine ondernemer op de Zuidas een enorme omzet te draaien. Er zijn dus kansen. Aan het ministerie van EZK de opdracht om voor eerlijke concurrentie te zorgen. Want spelers als Bloomon ontduiken de sociale premies. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.”

Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur KvK:

‘Samen tools voor data ontwikkelen’

“Wij constateren dat de kleinere mkb-ondernemers het kennelijk lastig vinden om gebruik te maken van de nuttige data die wij, als Kamer van Koophandel, al volop in huis hebben. Tegelijkertijd zien we dat grote spelers die data wel al veelvuldig gebruiken en dus hun voorsprong uitbouwen. Daarom van onze kant het aanbod om samen met mkb-ondernemers en brancheorganisaties op zoek te gaan naar hoe we onze data ook voor het mkb optimaal kunnen ontsluiten. Bijvoorbeeld door samen gereedschap en tools te ontwikkelen, waarmee we data in hapklare brokken opdelen.”

Claudia Zuiderwijk, voorzitter raad van Bestuur KvK
Bob Kaptein, Maison Kelder
Bob Kaptein, Maison Kelder:

‘Snappen hoe het spel gaat’

“Ik verbaas me vaak over de enorme vijandigheid ten aanzien van platforms. Dan denk ik: word wakker, dit is de nieuwe werkelijkheid. Laten we vooral meedenken en de kansen benutten, in plaats van ons vijandig opstellen. Het gaat erom dat we snappen hoe het spel gaat. Het is niet meer een kwestie van iets maken en daarna verkopen in een winkel. De klant is overal. Brancheorganisaties kunnen mkb’ers helpen door hen duidelijk te maken dat de digitale wereld niet eng is, maar ook kansen biedt. En dat je daar met je bedrijf, als je daar slim mee omgaat, ook mooie stappen door kunt maken.”

Leven Lang Ontwikkelen

Inge Vossenaar, directeur mbo, ministerie van Onderwijs (OCW)

‘Gebruik die regionale band’

“Ik merk dat het belang van een leven lang ontwikkelen steeds meer wordt erkend. Ik begrijp tegelijkertijd dat er behoefte is aan betere facilitering vanuit de overheid. We verkennen op dit moment de mogelijkheden om een digitaal overzicht te maken van alle opleidingen. Zowel initieel als post-initieel. Kosten, financieringsmogelijkheden en de eventuele fiscale voordelen horen daar ook bij.
Daarnaast wil ik graag aandacht voor het belang van een goede relatie tussen het mkb en het mbo. Mbo’s zijn regionaal georiënteerd, het mkb in veel gevallen ook. Maak gebruik van die regionale band. Zorg dat je elkaar kent, laat weten wat je te bieden hebt en wat je wensen zijn.”

Inge Vossenaar, directeur mbo, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rob Ewalds, ceo Gaston Schul
Rob Ewalds, ceo Gaston Schul:

‘Meer inzicht met de talent tool’

“Het is heel belangrijk om inzicht te hebben in het kennisniveau, de competenties en talenten van je werknemers. Zo kun je mensen zonodig bijscholen, maar ook op plekken laten werken waar talenten tot hun recht komen. Wij hebben daarvoor de ‘talent tool’ ontwikkeld. Werknemers vullen een reeks vragen in. Eventueel kan de leidinggevende dat ook doen over de werknemer. Dit levert een gap-analyse op. Op basis hiervan gaan we het gesprek aan en gaan we mensen gericht helpen. Met bijscholing, een training, een andere werkplek. Het mooie is dat de tool ook ingezet kan worden door andere bedrijven en sectoren.”

Tim van der Rijke, algemeen secretaris VACO (banden- en wielenbranche):

‘Eigen opleidingscentrum’

“Als reguliere opleidingen geen studenten opleiden in jouw specialisme, moet je zelf aan de slag. Dat hebben wij ook gedaan. Ons eigen opleidingscentrum betekent een fikse investering, maar kent ook grote voordelen. Natuurlijk kunnen we onze toekomstige werknemers op maat opleiden. En omdat we ook docenten van ROC’s trainen, weten we zeker dat zij de juiste basiskennis overbrengen. Daarnaast hopen we natuurlijk dat deze docenten hun leerlingen wijzen op onze opleiding en interessante branche. De docenten van onze opleiding komen uit de praktijk. Didactische vaardigheden zijn belangrijk; niet iedereen is immers een goede leermeester. Zo’n opleidingsinstituut biedt dus tegelijkertijd kansen om mensen binnenboord te houden. Wellicht kan iemand het fysieke werk niet meer aan, maar hij kan nog wel zijn kennis overbrengen.”

Tim van der Rijken, algemeen secretaris VACO (banden- en wielenbranche)
Dit is een productie van MKB-Nederland, in samenwerking  met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemaakt voor het MKB-Ondernemersberaad. Voor meer informatie, mail naar:
MKB-Actieplan@minez.nl.