11 april 2019, Malietoren, Den Haag

11 april 2019, Malietoren, Den Haag

11 april 2019, Malietoren, Den Haag

Dáárom MKB-Onder­nemers­beraad

In juni 2018 heeft staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het MKB-Actieplan gelanceerd, met maatregelen om ook in de toekomst succesvol te blijven ondernemen. MKB-Nederland steunt dit plan en werkt met het ministerie samen om de acties uit dit plan te realiseren. In het MKB-Ondernemersberaad, dat twee keer per jaar wordt georganiseerd door MKB-Nederland, komen ondernemers, branches, overheden en experts bijeen om actuele thema’s te agenderen en bespreken. De opbrengst wordt gebruikt voor een regelmatige update van het actieplan.

Mona Keijzer, staatssecretaris ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

‘Doen we de juiste dingen?’

“Ik vind het belangrijk om veel met ondernemers te praten. Want het actieplan is niet het einde van de discussie. Nu begint het pas.
Op werkbezoeken in het land kom ik veel trotse ondernemers tegen, maar is er vaak te weinig tijd om echt de diepte in te gaan. Terwijl dat wel belangrijk is. Want waar zijn we precies mee bezig in Den Haag? Zijn dat de juiste dingen? Hoe pakt dat uit voor ondernemers? Het MKB-Ondernemers­beraad helpt mij om dat te toetsen, en om vast te stellen of we nog dingen missen.
Inmiddels zijn we een jaar met het actieplan aan de gang en hebben we al een aantal resultaten geboekt. Een paar voorbeelden. Mijn collega van SZW heeft een besluit genomen over loon­doorbetaling bij ziekte, belangrijk voor veel mkb’ers. Er komen meer regionale financierings­tafels, voor ondernemers die willen groeien maar niet goed weten waar ze het geld vandaan moeten halen. En er komen nu digitale werkplaatsen, waar ondernemers heel praktisch aan de gang gaan, met het doel hun bedrijf een stap verder te helpen.
Maar we zijn er nog lang niet. Het MKB-Ondernemersberaad helpt mij om vast te stellen of we nog op koers zitten. Dat blijft wat mij betreft niet bij peilen en praten alleen. De input van dit beraad ga ik verwerken in de voortgangs­rapportage die nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat.”

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland:

‘Grotere thema’s benoemen’

“Als je met ondernemers spreekt, dan krijg je veel verschillende verhalen te horen. Het kan bijvoorbeeld heel goed gaan, of heel slecht, maar daar zit ook van alles tussenin. Met het MKB-Ondernemers­beraad brengen we steeds een aantal van die ondernemers en branche­vertegen­woor­digers bij elkaar. Zonder bestuurlijke drukte en dikte, maar met mensen die verhalen uit de praktijk kunnen brengen. Bedoeld om onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van mkb-ondernemers in Nederland te bespreken en te agenderen.
Neem een onderwerp als eerlijke economie: waar hebben we het dan precies over, wat speelt er in diverse branches en bedrijven? Hoe zorgen we ervoor dat mkb-ondernemers ook in de toekomst meekomen in de huidige economie?
Ondernemers zijn vaak met de dag van vandaag bezig en hebben niet altijd de tijd om boven de materie te gaan hangen. Bijeenkomsten als het MKB-Ondernemers­beraad zijn een stimulans om dat wel te doen.”

MKB-Actieplan

Het MKB-Actieplan bevat concrete maatregelen om het hele mkb in de mogelijkheid te stellen de uitdagingen van nu aan te gaan, zodat ze ook in de toekomst succesvol kunnen blijven ondernemen. Het plan behandelt zeven belangrijke thema’s: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel.
Het plan is een begin. Zo heeft staats­secretaris Mona Keijzer aangegeven dit MKB-Actieplan uit te blijven werken en hier periodiek verslag van te doen aan de Tweede Kamer. De basis hiervoor is een structurele dialoog met ondernemers, kennis­instellingen en regionale overheden.

Dit is een productie van MKB-Nederland, in samenwerking  met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemaakt voor het MKB-Ondernemersberaad.
Voor meer informatie, mail naar:
MKB-Actieplan@minez.nl.