Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. Het programma 'Mkb-route in het hbo' draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend leren trajecten.

menu afbeelding

Dit is de mkb-route in het hbo

menu afbeelding

Vijfpuntenplan Raad van Advies

menu afbeelding

De stand in het land

menu afbeelding

Meer grip op succes via onderzoek

logo

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het programma ‘MKB-route in het HBO’ en is samengesteld door een mediateam van Magazine on the Spot

'MKB-route in het HBO’ is een gezamenlijk programma van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, MKB-Nederland, Vereniging Hogescholen en Platform Talent voor Technologie.

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Marijn Kramp, Saskia Ridder, Eric Went
Video: Marijn Kramp
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element