Het bedrijfsleven heeft een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel. De nieuwe 'Mkb-route in het hbo' draagt hieraan bij door studenten vroegtijdig te koppelen aan het midden-en kleinbedrijf (mkb) in werkend leren trajecten. Het mes snijdt aan twee kanten: het bedrijf haalt nieuwe kennis naar binnen en kan eigen medewerkers laten scholen, en studenten kunnen zich goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. In dit magazine leest u meer over de 'Mkb-route in het hbo'.

Dit is de mkb-route

Daarom nu!

Pilots van start

Zo gaan we verder

Medio april verschijnt een tweede digitaal magazine met daarin:

  • Hoe gaat het met de 7 pilots? Interviews, reacties en pakkende reportages.
  • Presentatie van het programmaplan ‘Mkb-route in het hbo’
logo

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het programma ‘MKB-route in het hbo’

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Saskia Ridder, Marijn Kramp, Eric Went
Video: Marijn Kramp
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element