Daarom nu!

foto werkend lerend trajecten

Het ontwikkelen van werkend leren trajecten, gericht op het mkb in het hbo: er zijn verschillende argumenten waarom dat juist nú zo belangrijk is.

Gertrud van Erp (VNO-NCW/MKB-nl):

'Mkb is aantrekkelijke leer-werkplek'

"We zien dat het mkb in veel sectoren steeds meer hbo-geschoolde medewerkers nodig heeft. Maar veel afgestudeerde studenten kijken vooral naar grote bedrijven. Terwijl het mkb juist een aantrekkelijke leer- en werkomgeving kan bieden.

Vergelijk het maar met de bbl in het mbo: deze leerweg is zeer succesvol. Mkb'ers geven aan doorgaans zeer tevreden te zijn met studenten die leren en werken combineren. Vanuit de groeiende noodzaak van het mkb en het succes van werkend leren in het mbo ligt het dus voor de hand een vergelijkbare aanpak door te trekken naar het hbo.

Voordeel is: we starten niet met niets, want in 1996 hebben we deze route ook al onderzocht. Toen bleek dit uitermate kansrijk. De ervaring leerde bijvoorbeeld dat studenten zich in een werkend leren traject veel beter en sneller ontwikkelen dan via het volgen van een voltijdstudie. We hopen nu op eenzelfde effect. De noodzaak is er en de partijen die dit verder kunnen brengen hebben elkaar gevonden. Het momentum is dus daar."


Amanda Thakoerdin (ministerie van Economische Zaken en Klimaat):

'Route helpt potentieel te benutten'

"In het MKB-Actieplan is vastgelegd dat brancheorganisatie VNO/NCW en het ministerie van EZK een werkend leren route voor het hbo gaan ontwikkelen. Het programma 'Mkb-route in het hbo' is daar de uitwerking van. In het verleden zijn met een vergelijkbaar project zeer positieve ervaringen opgedaan. En de noodzaak is er nog steeds, nu het mkb steeds meer behoefte heeft aan hbo-geschoolde medewerkers.

Op dit moment is het nog niet logisch voor afgestudeerde mbo'ers om door te stromen naar het hbo. Als zij dat willen hebben ze twee keuzes: studeren naast hun baan of een voltijd studie volgen? Maar in dat laatste geval zitten zij jarenlang zonder inkomen. Als we daar niets op verzinnen, laten we een enorm potentieel onbenut. Maar ook voor werknemers die al werkzaam zijn in het mkb kan deze route nut hebben. Van hen wordt namelijk verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen. De mkb-route kan dat voor hen en voor werkgevers eenvoudiger maken. Uit een verkenning blijkt bovendien dat zowel hogescholen als verschillende brancheorganisaties nut en noodzaak inzien van een werkend leren route voor het hbo, dus alle lichten om door te pakken staan op groen."

logo

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het programma ‘MKB-route in het hbo’

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Saskia Ridder, Marijn Kramp, Eric Went
Video: Marijn Kramp
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element