Met een eerste serie van 9 MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. In het najaar volgt een tweede serie. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan, in totaal ruim 7 miljoen euro. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is. Bekijk hier de compilatievideo 'Dáárom MKB-deals’.

Samen d'ran
BAR Innovatie High Five
Samen naar een sterker, slimmer en groener mkb
MKB 'participeert'
Innovatie in het kleine familiebedrijf
Family Next
Maakindustrie met toekomst
MKB West-Brabant vernieuwt
Innoveren en kwalificeren in het MKB

'Voor een sterker regionaal mkb'

“Vakmensen opleiden, bedrijven digitaliseren of kennisnetwerken versterken: provincies en gemeenten weten wat het mkb in eigen regio nodig heeft. Vooral nu is die steun nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helpt waar het kan. In dit geval met geld uit het MKB-actieplan. Met negen regio’s zijn daarover afspraken gemaakt in MKB-deals. Zo komen we samen verder, ook in moeilijke tijden.”

Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Dit is een uitgave van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hoofdredactie: Chris Sol. Eindredactie: Eric Went. Teksten: Jos van Duinen, Saskia Ridder, Eric Went. Film: Walter van Polanen. Fotografie: Edwin Weers. Vormgeving en techniek: Loek Weijts.