Dit is de MKB-deal | 'Het devies is steeds: no wrong door' | Over de deal | Meer weten?

Samen naar een sterker, slimmer en groener mkb (Drenthe)

Met 9 MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan, in totaal zo'n 7 miljoen euro. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Deal Samen naar een sterker, slimmer en groener mkb
Bedrag € 400.000
Probleem Het mkb (tot 100 m/v personeel) is dé motor achter de Drentse economie en kan nog sterker worden op de punten innovatie, export en digitalisering.
Oplossing Bieden van een stevige en goed toegankelijke infrastructuur voor ondernemersondersteuning op maat. Hiervoor wordt het platform ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ doorontwikkeld en uitgebreid.
Dealpartners Provincie Drenthe, VNO-NCW, MKB Noord en regionale branche- en ondernemersverenigingen, NHL Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, Drenthe College en Alfa-college.

Dit is de MKB-deal

Het merendeel van de werkgelegenheid komt in Drenthe van mkb-bedrijven met maximaal honderd personeelsleden. Aangezien er op veel plekken in deze provincie sprake is van krimp, moeten zij hun zaken slimmer organiseren. Zodat de bedrijven klaar zijn voor de toekomst.

Sinds 2015 werkt de provincie Drenthe samen met ondernemers en stakeholders aan het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO). Doel is het versterken van een veerkrachtig, ambitieus en innovatief mkb. Er is een stevige en goed toegankelijke infrastructuur voor ondernemersondersteuning en er is een herkenbare organisatie die ondernemers daadwerkelijk verder helpt. Met de MKB-deal ‘Samen naar een sterker, slimmer en groener mkb’ wordt het programma IBDO doorontwikkeld en qua aanpak uitgebreid.

Doel is de impact van het programma te vergroten door een intensievere en meer integrale benadering van ondernemersvraagstukken. Ook staat samenwerking met vergelijkbare initiatieven op de agenda. De ambitie is bovendien om alle start-, groei-, innovatie- en exportprogramma’s in één uitvoeringsorganisatie onder te brengen, om samen meer te bereiken.

Ondernemers worden praktijkgericht en op maat ondersteund; wat heeft iemand nodig om te komen tot duurzame bestendige groei? Er is een adviseursteam van ondernemers en experts beschikbaar om hun collega’s bij te staan. Ook studenten worden ingezet. Verder zijn er netwerktafels en thematische bijeenkomsten. De thema’s digitalisering, internationalisering, circulaire economie en sociale innovatie staan centraal.

‘Het devies is steeds: no wrong door’

Aan het woord: Wido van den Bosch (l), managing director Brink Industrial en Floortje van Aken (r), projectleider ‘Ik ben Drents ondernemer’ (IBDO).

Een veerkrachtig, ambitieus en innovatief mkb met een groot verandervermogen; dat is het doel van ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO). Door de mkb-gelden gaat deze rijdende trein versnellen. Zo komt voor de ondernemersondersteuning op maat een adviseursteam van experts beschikbaar. Maar ondernemers worden ook gekoppeld aan collega’s, studenten of andere partners uit het IBDO-netwerk.

Floortje van Aken: “In het platform IBDO is de samenwerking met ondernemers en het collectief van partners belangrijk. De ene keer geven we zelf een advies of gaan we met een ondernemer aan de slag, de andere keer verwijzen we juist naar een andere organisatie of koppelen we bedrijven aan elkaar of aan een onderwijsinstelling. Het devies is steeds: ‘no wrong door’. We zien dat ondernemers het beste van elkaar leren, zij weten immers het beste voor welke uitdagingen een ondernemer komt te staan. De een is koploper op een bepaald terrein, zoals Brink Industrial, een ander start net of staat aan de vooravond van een doorgroei. Die ondernemers kunnen elkaar helpen. Tegelijkertijd verstevigen we hiermee het netwerk van de ondernemers.”

'Nieuwe technologie biedt een kans om talent voor de regio te behouden.'

Wido van den Bosch: “Brink Industrial heeft ruime ervaring met circulair werken en Industry 4.0 en wij zetten onze expertise graag in om andere ondernemers te helpen. Wij hebben er zelf ook baat bij, want die andere bedrijven hebben weer andere kennis beschikbaar of hebben ‘afvalstoffen’ die wij wellicht als grondstof kunnen inzetten. Immers: circulair ondernemen doe je niet met China, dat doe je met en in je eigen regio. Samen maken we de regio economisch sterker.”

De thema’s digitalisering, internationalisering, circulaire economie en sociale innovatie staan in de MKB-deal centraal.

Van den Bosch: “Door te investeren in Industry 4.0 produceren we nu efficiënt, snel, flexibel en tegen minder kosten per product. Daarnaast hebben we onze CO2-footprint verkleind, onder andere door lagere energielasten en minder restafval. De combinatie van autonoom produceren (via Industry 4.0) en circulariteit is uniek. Plaatwerk is zwaar werk, wat robots deels hebben kunnen overnemen. Zo’n lijn draait 24 uur per dag, maar dat betekent niet dat we mensen hebben ontslagen. Voor hen hebben we ander, deels minder belastend werk gecreëerd. Want duurzame inzetbaarheid hebben we hoog in het vaandel staan.”

Van Aken: “Er is een basisprogramma voor alle mkb-sectoren. Dit is zowel voor starters, familiebedrijven als voor ondernemers die zich al jaren bewezen hebben. Daarnaast zetten we met de MKB-deal extra in op de thema’s innovatie, export en digitalisering. Digitalisering is een flinke opgave in het Drentse mkb. De beroepsbevolking in de provincie zal de komende jaren naar verwachting niet groeien, dus onze productiviteit moet omhoog en daar spelen digitalisering en innovatie een grote rol in. En nieuwe technologie biedt een kans om talent voor de regio te behouden.”

IBDO gaat met de mkb-gelden een nog krachtiger netwerk bouwen.

Van Aken: “Vóór de oprichting van IBDO, in 2015, lag er natuurlijk al een heel netwerk van partners die werken aan start-, groei-, innovatie- en exportprogramma’s. Overheid, ondernemingen en onderwijs wisten elkaar op veel punten al goed te vinden. Wij wilden niet voorbijgaan aan wat er al is, maar juist de verbindingen leggen en daar zijn waar een ander nog niet is. Het netwerk wordt steeds hechter en completer en met de gelden uit de mkb-deal kunnen we dat nog verder uitbreiden en de contacten intensiveren. Hiermee gaan we versnippering van activiteiten tegen en zorgen we voor meer maatwerk met een-op-een-ondersteuning en voor meer synergie in de uitvoering. Doel is het vergroten van de impact van het programma, door een intensievere en meer integrale benadering van ondernemersvraagstukken.”

Van den Bosch: “De mkb-trein rijdt in Drenthe al behoorlijk. Met de gelden uit de MKB-deal kunnen we het tempo versnellen. De kennis zit bij de ondernemers en het onderwijs, dat zijn de experts. IBDO zorgt voor de ingangen naar het netwerk, de juiste omgeving, de contacten met de overheden en de toegang tot subsidies. Een gouden combinatie, als je maar wilt delen en elkaar wilt helpen. Steeds meer bedrijven komen met elkaar in contact, gaan kennis delen en zakendoen. Wat verder zou helpen is meer opdrachten vanuit (regionale) overheden en natuurlijk goed opdrachtgeverschap.”

De vraag van de ondernemer staat centraal. Daarom werkt IBDO vraaggericht, niet aanbodgericht. Vragen, ook latente, worden actief opgehaald. Door IBDO zelf en door partners uit het netwerk.

Van Aken: “Drentse ondernemers zijn nuchtere, harde werkers. Misschien wat voorzichtiger en soms wat minder in de verandermodus dan elders in Nederland. En ze zullen niet snel om hulp vragen. Dus halen wij en partners uit ons netwerk de vragen actief op. Welke (latente) vragen leven er? Wat is de behoefte en hoe kunnen wij daarbij helpen? En als wij niet kunnen helpen, wie wel? Je moet jezelf niet te belangrijk maken. We staan met z’n allen aan de lat om de economische groei te stimuleren.”

'IBDO helpt met financiën, verbinding, scholing en door koppelingen te maken met experts.'

Van den Bosch: “Wat mij aanspreekt in de aanpak van IBDO is dat er heel pragmatisch gewerkt wordt; wat is er nodig en wie kan dat het beste? In veel netwerken gaat het om praten en bitterballen eten. Of wordt er gewerkt met adviesraden en bureaucratie. Hier is het is vooral veel doen. Gas geven. Toetsen in de praktijk. Hiermee sluit IBDO ook goed aan bij de Drentse ondernemersaard; wij zijn aanpakkers. We willen vooruit. IBDO helpt daarbij met financiën, verbinding, scholing en door koppelingen te maken met experts.”


Over de deal

‘Als je elkaar kent, kun je slim samenwerken’

“Slim samenwerken, daar staan wij voor. De verschillende onderwijsinstellingen deden dat in ‘Kennispoort Drenthe’ al een tijd met het mkb, nu gaan we samen met IBDO verder op deze weg. De impuls van de MKB-deal helpt hierbij. Het betekent nog aantrekkelijker onderwijs en meer real life vraagstukken voor onze studenten. Ook onderzoeksvraagstukken vanuit de bedrijven vinden hun weg in de practoraten en lectoraten. Het bedrijfsleven kan onze kennis inzetten en bouwt al vroeg aan een sterke relatie met de werknemers van de toekomst. Met zo’n hechte samenwerking plukt de hele regio de vruchten ervan. We smeden met elkaar sterke verbindingen. Belangrijk, want alleen als je elkaar kent, kun je slim samenwerken. Ik heb al veel mooie voorbeelden voorbij zien komen.”

Annette Verhoef, vestigingsmanager NHL Stenden Emmen

Meer weten?

Dit is één van de negen regionale samenwerkingsprojecten die meedoen met de eerste ronde MKB-deals. Bekijk in dit digitale magazine ook de overige deals.

Op 2 juli 2020 start de inschrijving voor de tweede ronde MKB-deals. De MKB-deals maken onderdeel uit van het MKB-actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer. Meer weten? Klik hier