Dit is de MKB-deal | 'Samenwerken op de Brainportmanier' | Over de deal | Meer weten?

MKB 'participeert' (Brainportregio Eindhoven)

Met 9 MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan, in totaal zo'n 7 miljoen euro. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Deal MKB 'participeert'
Bedrag € 350.000
Probleem Het belang van digitalisering wordt door alle ondernemers onderschreven. Het zijn vooral de koplopers in de Brainportregio die daar werk van maken. Het brede mkb blijft achter.
Oplossing Koplopers in de Eindhovense Brainportregio delen hun kennis met het brede mkb in de stad. Het doel is om deze bedrijven het digitale tijdperk in te helpen.
Projectpartners Brainport Development (High Tech Software Cluster), Stichting Ondernemersverenigingen, Fontys Hogescholen Eindhoven.

Dit is de MKB-deal

Ondernemersverenigingen van bedrijventerreinen en ondernemers uit de Eindhovense binnenstad gaan actief samenwerken met dienstverleners, VNO-NCW en Fontys Hogescholen om het brede mkb in de stad te versterken. Koplopers delen hun kennis en vaardigheden aan de hand van best practices.

Een van de doelen van ‘MKB participeert’ is om bedrijven het digitale tijdperk in te helpen. Dit krijgt vorm door mkb-bedrijven te koppelen aan bedrijven uit de Brainportregio en aan studenten informatica. Kleinere bedrijven worden ondersteund in internationaal ondernemen door succesvolle bedrijven uit het industriële mkb, die hun kennis en ervaringen delen.

Ander speerpunt in Eindhoven is versterking van het menselijk kapitaal door onderzoek en kennisuitwisseling. Zo wordt een goed werkend voorbeeld uit de binnenstad uitgerold in andere delen van de stad. Door vragen van ondernemers te koppelen aan de kennis en kunde die in de regio voorhanden is, kennisoverdracht tussen ondernemers te stimuleren en via het matchen van dienstverleners op de vraag, wordt een brug geslagen tussen de kennisintensieve bedrijven in de Brainportregio en het brede mkb.

‘Samenwerken op de Brainportmanier’

Aan het woord: Paul van Nunen (l), directeur Brainport Development, Eindhoven en Aloys Putmans (r), directeur Putmans Verenigingsmanagement en voormalig secretaris van de Stichting Ondernemersverenigingen Eindhoven.

De koplopers uit de Brainportregio zijn samen goed voor twintig procent van het mkb. Driekwart van het overige deel behoort tot het brede mkb. Dit zijn de bedrijven waar de MKB-deal zich op richt.

Aloys Putmans: “Veel toeleveranciers van de grote technische bedrijven zijn kleinere bedrijven binnen de regio. De ondernemers zijn vaak op alle plekken binnen het bedrijf inzetbaar. Dit zijn de ‘stille kampioenen’, de toppers van het mkb.”

'De samenwerking is sterk in de regio en zorgt voor een goede begeleiding van startups en scale-ups.'

Paul van Nunen: “Wij jagen continue op open innovatie. En er ligt inderdaad een focus op de hightechbedrijven. Dat heeft alles met de geschiedenis van de regio te maken. Maar de tijd is veranderd. Philips is niet meer één grote kom. Het bedrijf is versplinterd in vele honderden bedrijven door de regio. Dat vraagt om een andere aanpak.”

Door bedrijven uit de Brainportregio te koppelen aan bedrijven uit het brede mkb ontstaan nieuwe ideeën.

Van Nunen: Er is veel kennis op het gebied van sleuteltechnologie, systeembouw en materiaalkunde. Maar gek genoeg was er geen bedrijf dat 3D-metaalprinters maakte. Doordat deskundigen en makers met elkaar en met het onderwijs in gesprek gingen, ontstond het idee dat alsnog te regelen. Het bedrijf dat dit oppakte staat er nu. Er werken meer dan tweehonderd mensen. Dat is de uitdaging, oom met elkaar verder te komen via de ‘brainportmanier’ van samenwerken. Zo ontstaan oplossingen, producten en banen.”

Putmans: “Die manier willen we verder opschalen naar het brede mkb. In samenwerking met de overheid en met het onderwijs. Die samenwerking is sterk in de regio en zorgt voor een goede begeleiding van startups en scale-ups.”

Het belang om met de tijd mee te gaan wordt door vrijwel iedere ondernemer onderschreven. Maar het zijn vooral de koplopers die er werk van maken.

Putmans: “Bijna alle stille kampioenen weten dat digitalisering steeds belangrijker voor hun bedrijf gaat worden. Ondernemers zijn altijd druk, maar niet met het maken van steeds actuelere bedrijfsplannen. We willen ze ervan overtuigen dat zij zonder rustmomenten niet kunnen reflecteren en innoveren. Doen zij dat namelijk wel, dan wordt het brede mkb nog sterker, vitaler en veerkrachtiger dan het nu al is.”

Van Nunen: ‘Gij zult innoveren’, dat is steeds onze boodschap. En daar zijn deze ondernemers het volledig mee eens. Iedere ondernemer voelt dat hij iets met digitalisering en data moet doen. Wij gaan ze helpen uit te zoeken hoe en wanneer ze dat kunnen doen.

Door het brede mkb mee te laten profiteren van de kennis in de Brainportregio valt veel winst te halen.

Van Nunen: “De kracht van de keten is groot. Een voorbeeld; grote bedrijven hebben eigen cybersecurity-afdelingen. Zij sleutelen producten van tot wel tweehonderd kleinere bedrijven uit de regio in elkaar. Voor die kleinere bedrijven is het meestal onmogelijk om een eigen cybersecurity-afdeling op te richten. Binnen de Brainportregio is daarom een eigen securitycentrum opgericht. Alle bedrijven, ook de kleinere, kunnen daar gebruik van maken. Op het gebied van digitalisering is op dezelfde wijze het High Tech Software Cluster opgericht.”

'We willen bedrijven waarvan we denken dat ze in elkaar willen investeren bij elkaar brengen.'

Putmans: “Het High Tech Software Cluster gaat een centrale plek krijgen om het brede mkb aan de digitalisering te krijgen. Het is laagdrempelig, iedereen kan wat hij nodig heeft van de plank pakken. In het cluster participeren momenteel meer dan veertig koplopers. Zij instrueren onze stille kampioenen die zo ook de vruchten kunnen gaan plukken.”

Negentig procent van de ondernemers in het brede mkb geeft aan de hulpvraag niet zelf te kunnen formuleren. Maar daar is iets op gevonden.

Putmans: “Ze willen innoveren maar hebben het te druk om uit te zoeken wanneer en hoe ze dat gaan doen. Dus blijven ze op de oude voet werken. Daar liggen kansen. En die gaan we benutten.”

Van Nunen: “Studenten van Fontys-Hogeschool gaan met ondernemers in gesprek om duidelijk te krijgen waar behoefte aan is. Op basis daarvan gaan we een programma ontwikkelen waar mkb’ers op kunnen intekenen.”

Het mkb kan daarmee het mkb helpen. Het is zaak dat bedrijven die elkaar iets te bieden hebben elkaar dan wel weten te vinden.

Van Nunen: “We willen bedrijven waarvan we denken dat ze in elkaar willen investeren bij elkaar brengen. Het hightech software cluster is daar een resultaat van. Met behulp van de MKB-deal kunnen ook kleinere ondernemers aansluiten.”

Putmans: “Ondernemers in de hightech sector hebben de afgelopen tien jaar kunnen ervaren wat de meerwaarde is van deze manier van samenwerken. Andere sectoren hebben hier een achterstand in te halen. En dat gaat met behulp van deze MKB-deal zeker lukken.”


Over de deal

‘Trots op dit ecosysteem’

“Deze deal illustreert de verbondenheid tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven in onze stad. We zijn trots op dit ecosysteem. De samenwerking wordt gezocht en gevonden en de krachten worden gebundeld. Daarnaast is er een unieke samenwerking tussen de grote en de kleine bedrijven in de stad ontstaan. De 6.500 kleinere bedrijven vormen de ruggengraat van onze economie, samen met de grote bedrijven in de regio, zoals ASML, Philips, DAF, CDL, NXP en Signify). Ze hebben elkaar nodig en helpen elkaar voortdurend. Deze MKB-deal gaat daar ontzettend goed in werken.”
Stijn Steenbakkers, wethouder Economie, Brainport, Onderwijs, Innovatie en Sport

‘Versneld digitaliseren’

“In deze veranderende tijden is het essentieel dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ze met elkaar de mogelijkheden verkennen op het vlak van digitalisering. Dat vergt een flinke investering maar deze betaalt zich dubbel en dwars terug. Mede via deze mkb-deal helpen wij ondernemers om deze digitaliseringsstappen versneld te maken. Het delen van kennis en ervaring, de ondernemer koppelen aan de juiste instantie en de verbinding met het onderwijs zijn daar key in.”
Marjolein van den Berkmortel, Regiomanager Brainport bij VNO-NCW Brabant Zeeland

‘Maatwerk zal mij kunnen overtuigen’

“Als drukke mkb’er krijg ik zoveel prikkels, dat ik me afsluit en focus op mijn bedrijf. Een maatwerk-, praktijkgerichte suggestie zal mij zeker kunnen overtuigen.”
Rob Gielissen, Gielissen Technische Bedrijven B.V

Meer weten?

Dit is één van de negen regionale samenwerkingsprojecten die meedoen met de eerste ronde MKB-deals. Bekijk in dit digitale magazine ook de overige deals.

Op 2 juli 2020 start de inschrijving voor de tweede ronde MKB-deals. De MKB-deals maken onderdeel uit van het MKB-actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer. Meer weten? Klik hier