Dit is de MKB-deal | 'Niet langer hetzelfde wiel uitvinden' | Over de deal | Meer weten?

Samen d’ran (Achterhoek)

Met 9 MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan, in totaal zo'n 7 miljoen euro. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Deal Samen d’ran
Bedrag € 200.000
Probleem In de Achterhoek opereren veel kleine(re) mkb-bedrijven in de luwte. Zij missen aansluiting op bestaande ondernemingsstructuren, waardoor hun arbeidsproductiviteit achterblijft.
Oplossing De deal beoogt een productiviteitsstijging van minimaal vijf procent bij 100 mkb-bedrijven uit de regio binnen twee jaar. Allereerst door per bedrijf de uitgangssituatie in kaart te brengen. Gevolgd door gerichte acties om de productiviteit te laten stijgen, met behulp van een versterkt ecosysteem voor mkb-bedrijven.
Dealpartners 8RHK Ambassadeurs (samenwerkingsverband van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties), Betaald Voetbalorganisatie De Graafschap, VNO-NCW Midden, RCT Gelderland en de Rabobank.

Dit is de MKB-deal

‘Samen d’ran’ richt zich op mkb-ondernemingen in de Achterhoek die net in de luwte opereren en vaak niet zijn aangesloten op de bestaande ondersteuningsstructuren. Doel is om bij 100 van deze mkb-bedrijven binnen twee jaar een groei van de arbeidsproductiviteit te realiseren van minimaal vijf procent.

Speciale aandacht van ‘Samen d’ran’ gaat naar mkb-bedrijven met vijf tot maximaal honderd medewerkers, uit verschillende branches, verdeeld over de Achterhoek. Niet de koplopers, maar bedrijven die daar net achteraan komen. De eerste stap van ‘Samen d’ran’ richt zich op de vraagarticulatie: waar hebben deze ondernemers nu echt behoefte aan? Ook de planvorming van individuele bedrijven wordt in kaart gebracht. De tweede stap bestaat uit de feitelijke uitvoering van maatregelen om de productiviteit van deze bedrijven daadwerkelijk te laten stijgen.

Tegelijkertijd is het de bedoeling om via ‘Samen d’ran’ het ecosysteem voor mkb-bedrijven in de Achterhoek te versterken. In de eerste plaats door het organiseren van een Achterhoeks financieringsnetwerk. In de tweede plaats door de ondersteuning vanuit gemeenten te versterken, via een nieuwe passende invulling van het accountmanagement.


‘Niet langer hetzelfde wiel uitvinden’

Aan het woord: Bart Mulder (l), directeur van K14 (keukenontwerp en re-design) en Jan Kaak (r), eigenaar van de Kaak Groep, voorzitter van de thematafel Smart Werken en Innovatie (onderdeel van de triple helix structuur Achterhoek).

Achterhoekers houden van aanpakken en de mouwen opstropen. Maar ze vergeten daarbij weleens die stap naar buiten te zetten, de stap die hen verder kan helpen.

Bart Mulder: “Als startende ondernemer liep ik tegen veel problemen aan. Zo had ik bijvoorbeeld snel personeel nodig. Voordat corona toesloeg was er in onze regio sprake van een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Hoe pak je dat dan aan? Sparren met gelijkgestemden kan dan enorm helpen. Want we zijn vaak allemaal hetzelfde wiel aan het uitvinden.”

Jan Kaak: “Ik ben voorzitter van de thematafel ‘Smart werken en innovatie’, onderdeel van een triple helix structuur. Daar zagen wij al langer dat krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk vraagstuk was. Belangrijk omdat het groei belemmert en zelfs niet ondenkbaar is dat bedrijven daardoor hun activiteiten staken of naar elders verplaatsen. Om dat te voorkomen zullen we de arbeidsproductiviteit moeten zien te verhogen, was onze conclusie. En zullen we ook veel efficiënter moeten omgaan met de middelen die we al hebben.”

‘Samen d’ran’ werkt aan een ondersteuningsstructuur om dat ‘leren van elkaar’ voor kleine(re) mkb-bedrijven structureel mogelijk te maken.

Kaak: “Het bijzondere is dat we dat branche- en sectoroverstijgend doen. Met groepjes van vijf tot tien ondernemers die allemaal totaal iets anders doen, maar wel van elkaar willen leren. Niet zozeer de koplopers, maar vaak bedrijven die daar net achter opereren. Bij elkaar gebracht vanuit onze eigen businessnetwerken, maar ook door bedrijfscoördinatoren van gemeenten. Belangrijke partner is ook betaald voetbalorganisatie De Graafschap, dat over een flink en interessant businessnetwerk beschikt. Daar komen al allerlei soorten ondernemers al bij elkaar, om een biertje te drinken en samen voetbal te kijken. Hoe mooi is het om daar op aan te kunnen sluiten? Vanuit al die verschillende hoeken mixen we een interessante cocktail van ‘lotgenoten’, die met elkaar aan de slag gaan om hun productiviteit te verhogen.”

'Wat er uit zo’n groep komt is leidend. Wij faciliteren waar nodig.'

Mulder: “Het mooie van deze aanpak is dat je elkaar – ondanks dat je hele andere dingen doet – toch verder kunt helpen. Zo kan ik misschien iets betekenen voor startende bedrijven, want die fase heb ik al gehad. En ik, op mijn beurt, kan weer iets leren van bedrijven die in een vergelijkbare fase zitten of al verder zijn dan ik. Zo kunnen we elkaar helpen. En van elkaar leren. Want het zijn vaak dezelfde dingen waar we mee worstelen.”

Idee is om het zo concreet mogelijk te houden. ‘Samen d’ran’ is dan ook bepaald geen praatclub, maar vooral een doe-club.

Kaak: “Insteek is: ga bij elkaar zitten en bepaal samen tegen welke problemen jullie nú aanlopen. Maak vervolgens een lijstje met drie tot vijf punten waar jullie mee aan de slag gaan. Van punten waar jullie liever vandaag dan morgen een oplossing voor willen. Maak die punten ook zo concreet mogelijk. We willen namelijk voorkomen dat ‘Samen d’ran’ stroperig wordt en dat de energie eruit gaat.”

'We hebben een forse ambitie, maar ambitie is ook wat we nodig hebben.'

Mulder: “Wat ons betreft gaan de groepen het helemaal zelf organiseren: wie de kartrekker wordt, de frequentie van de bijeenkomsten, de locatie waar zij bij elkaar komen, wat er op de agenda moet. Wat er uit zo’n groep komt is leidend. Wij faciliteren waar nodig. Bijvoorbeeld door op thema’s deskundigen aan te leveren. Praktijkdeskundigen, maar bijvoorbeeld ook innovatiemakelaars. Alle netwerken die wij hebben, zullen we beschikbaar stellen.”

Er ligt een forse ambitie. Deze MKB-deal is namelijk verre van vrijblijvend.

Kaak: “Het is onze ambitie om via ‘Samen d’ran’ binnen twee jaar voor honderd mkb-bedrijven in onze regio een arbeidsproductiviteitsgroei van vijf procent te realiseren. Dat is een forse ambitie, maar ambitie is ook wat we nodig hebben. Het is minstens zo geslaagd als het ons lukt om een netwerk op te tuigen dat structureel van nut blijft. Met bedrijven die telkens weer laagdrempelig naar elkaar op zoek gaan om belangrijke thema’s bij de kop te pakken. En van elkaar te leren.”

Mulder: “Als individuele ondernemer ben ik geholpen als we een aantal keer per jaar in een select groepje om tafel gaan zitten. En daar heel laagdrempelig al onze concrete en minder concrete vragen kunnen inbrengen. Een hulplijn light als het ware, dat kan een wereld van verschil maken.”


Over de deal

‘Regionaal investeringsfonds’

“Mijn droom is dat we informal investors – mensen met wat spaar- of investeringsgeld- op regionale schaal gaan koppelen aan bedrijven die geld nodig hebben. Een beetje zoals de oude Raiffeisenbank-gedachte. Daar kunnen we wellicht een regionaal investeringfonds voor oprichten. Waarbij we op een ‘Dragons’ Den-achtige wijze de matches tot stand laten komen. Lokaal helpt het immers als je de bedrijven kent waar je in investeert en weet dat ze gezond zijn. Via ‘Samen ‘d’ran’ gaan we deze mogelijkheid onderzoeken en kijken welke rol wij daarin kunnen spelen.”
Rob Schouten, projectleider ‘Samen d’ran’

‘We hebben samen goud in handen’

“Wij doen graag mee aan deze deal omdat wij ons als betaald voetbalorganisatie midden in de maatschappij willen positioneren. We zijn immers onderdeel van de Achterhoekse gemeenschap en kunnen ook economische waarde toevoegen. Zo denken wij dat er in onze businessclub veel leden zijn die zowel als deelnemer of als financier kunnen deelnemen aan dit project. Daarmee hebben we samen goud in handen. Bovendien is onze Vijverberg een perfecte locatie voor bijeenkomsten met bedrijven. Wij kunnen zo als het ware de rol van makelaar vervullen.”
Hans Martijn Ostendorp, directeur van De Graafschap

‘Nog pro-actiever opereren’

“Wij zijn enthousiast over dit project omdat het de kern van onze visie Achterhoek 2030 raakt: zorgen dat de arbeidsproductiviteit van ons mooie mkb omhoog gaat. Bovendien willen we als Achterhoekse gemeenten verkennen hoe wij onze bedrijfscontactfunctionarissen nog pro-actiever kunnen inzetten voor ons bedrijfsleven. Via deze deal kunnen we daar mee aan de slag.”
Willem Buunk, wethouder gemeente Bronckhorst en lid van de Achterhoek Board.

Meer weten?

Dit is één van de negen regionale samenwerkingsprojecten die meedoen met de eerste ronde MKB-deals. Bekijk in dit digitale magazine ook de overige deals.

Op 2 juli 2020 start de inschrijving voor de tweede ronde MKB-deals. De MKB-deals maken onderdeel uit van het MKB-actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer. Meer weten? Klik hier