Met een tweede serie van 13 MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan, in totaal ruim 7,5 miljoen euro. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is. Bekijk hier de compilatievideo 'Dáárom MKB-deals’.

Voorwoord
Het Digitaliseringsoffensief
Internationaal ondernemen voor en door mkb’ers
MKB-Schakelteam Flevoland
MKB-Skillsbooster
Peel Digitaal
SPOT 035 – digitale strategie voor mkb
Retail Innovatie en Experience Campus
Sm@rt Together
MKB010>>Next: digitaal en duurzaam doorpakken
Digitalisering mkb in Midden-Brabant
Foodvalley - verduurzamen, versterken, verbinden
Vitaal, veerkrachtig en innovatief mkb in de Keyport Regio
Digitaal Doen Zeeland
Over-de-mkb-deals

In juli 2020 zijn op dezelfde wijze 9 regionale MKB-deals van start gegaan.

Dit is een uitgave van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hoofdredactie: Chris Sol. Eindredactie: Eric Went. Teksten: Jos van Duinen, Saskia Ridder, Eric Went. Film: Walter van Polanen. Fotografie: Edwin Weers. Vormgeving en techniek: Loek Weijts.