Nederland
Circulair in 2050

Nationale Conferentie Circulaire Economie

21 februari 2019

Dè plek waar circulair Nederland samen komt, netwerkt en geïnspireerd raakt

Opening conferentie Nederland Circulair

In perspectief

7 visies
Het Plastic Pact NL

Verdiepingsslag

Workshops

Samen sterker

Uitreiking Circular Awards en
lancering Plastic Pact

De conferentie in woord en beeld

Pitches Circular Awards

Vraagestafette

9 deelnemers stellen elkaar een vraag

Dit ga ik doen

6 deelnemers kijken vooruit

Dit digitale magazine werd gemaakt door Magazine on the Spot in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij de nationale conferentie Circulaire Economie op 21 februari 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag.

Redactie: Julie de Graaf, Karlijn Broekhuizen en René Lamers (tevens coördinatie)
Fotografie: Edwin Weers
Eindredactie: Dave Huismans
Vormgeving: Floor Stoutjesdijk

www.magazine-on-the-spot.nl