Dit ga ik doen!

Nieuwe kennis, nieuwe inzichten, nieuwe contacten. De conferentie Circulaire Economie brengt professionals van allerlei disciplines bijeen om concrete acties te stimuleren. Gaat dat nu ook gebeuren? Zes deelnemers vertellen wat zij gaan doen.

Stem van jeugd nodig

Dit ga ik doen!

Marloes Delis, LTO Bedrijven:

“We zetten allemaal kleine stapjes in de goede richting en dat gaat met vallen en opstaan. Als we echt een grote stap voorwaarts willen zetten, is het nodig om het systeem te veranderen. We moeten fundamenteel anders gaan denken. Hokjes weg dus! Vandaag was vooral de gevestigde orde aanwezig, maar om niet alleen vanuit je vertrouwde kaders te denken, is het bijvoorbeeld ook belangrijk om de stem van de jeugd mee te nemen.”

Appgroep voor regio’s

Dit ga ik doen!

Jolein Baidenmann, Metropoolregio Amsterdam:

“Met CE-coördinatoren van andere regio’s heb ik afgesproken een appgroep te maken voor kennisdeling. Tot nu toe hield ik op privé-initiatief jaarlijks een bijeenkomst. Onze regionale doelstellingen gelden ook voor andere regio’s. De regio is een goede schaal voor circulaire economie. Zo hebben ze in Friesland alle voorbeelden in de etalage gezet en richten wij ons er hier op de ondernemer bij aan de hand mee te nemen naar circulariteit.”

Steun van het kabinet

Dit ga ik doen!

Ton Holtkamp, Federatie Herwinning Grondstoffen:

“In onze federatie zit een achttal branches uit de materialenwereld. Wij zijn bezig met inzamelen en recyclen – precies waar we het vandaag veel over gehad hebben. Wij proberen dat deel van cirkel verder te brengen. Het is zeker een stimulans dat bewindslieden Stientje van Veldhoven en Sigrid Kaag hebben laten zien dat het kabinet echt achter de circulaire economie staat. Dat is een belangrijk signaal.”

Nu echt dóen

Dit ga ik doen!

Gerwin Hoekstra, gemeente Leeuwarden:

“Als het om beleid gaat, kun je haast van elkaar kopiëren wat je op circulair gebied kunt doen. Het gaat erom dat we echt gaan dóen. Dat vraagt om verandermanagement in de organisatie. En hoe meet je als gemeente welk effect je acties hebben? Wellicht kunnen we meedoen aan een regionaal indicatorenproject van het PBL. Verder denk ik aan een kennissessie met alle inkopers van onze gemeente, zodat ze samen kunnen bepalen wat nodig is.”

Grote spelers erbij

Dit ga ik doen!

Maarten Schenk, SmartCrusher:

“Naast de uitreiking van de Circulair Awards, waarvoor ik was genomineerd, vond ik de ondertekening van het Plastic Pact echt een hoogtepunt. Mooi dat ook grote spelers hier hun handtekening onder hebben gezet. Ik heb er na vandaag weer alle vertrouwen in dat het goed gaat komen met het behalen van de doelstellingen.”

Studenten voorbereiden

Dit ga ik doen!

Tuanh Lam, Hogeschool van Amsterdam:

“Wij willen de circulaire economie integreren in het curriculum van de HvA. Ik ben vandaag vooral geïnspireerd en gemotiveerd geraakt om nog meer op zoek te gaan naar samenwerking, zowel met andere onderwijsinstellingen als binnen de HvA. Waar zit de overlap en hoe kunnen we die inzetten om studenten nog beter voor te bereiden op de circulaire arbeidsmarkt? Zij vormen tenslotte de generatie die het straks moet gaan doen.”