Annemieke: “Het Jopie Huisman Museum is inmiddels een 'vaste' opdrachtgever. Ik werk voor ze als hun tentoonstellingsmaker: ik denk mee over de thematiek in de programmering, schrijf de tentoonstellingsplannen, doe de fondsenwerving en werk de tentoonstellingen uit. Waterwereld is de vierde tentoonstelling die ik voor ze heb gemaakt.”

Geen poeha
“Ik heb het museum ook echt in mijn hart gesloten. Het is een van de weinige musea in Nederland die het echt zelf doet, dus zonder structurele subsidie van gemeente of provincie. Dat dit jaar het Mondriaan Fonds wilde bijdragen aan deze tentoonstelling, was een enorme opsteker. En zo gegund! Het is een fijne plek. Niet gelikt, geen poeha, ze doen waar ze goed in zijn. En halen nog steeds jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers. Met een piepkleine staf en zo’n 50 vrijwilligers. Echt Knap!”

Lees ook de recensie in Trouw.