SWOT-analyse: van houtskool naar scherpe lijn

Na de vraag van Europa om een SWOT-analyse te maken van de Nederlandse landbouwsector, ging de Wageningen University & Research (WUR) voortvarend aan de slag. De houtskoolschets ligt er. Als we door de oogharen naar de huidige situatie kijken, waar staan we dan?

  • Sterkte: We hebben een sterke en veerkrachtige landbouwsector.
  • Zwakte: Er worden steeds meer negatieve effecten ervaren over hoe we landbouw produceren. Dat kan negatief uitpakken op de kwaliteit van wonen en werken op het platteland.
  • Kans: We hebben veel ondernemers op het multifunctionele platteland.
  • Bedreiging: Er is een afnemend draagvlak van de maatschappij voor de huidige productiewijze van de agrarische sector.

Wat vinden de deelnemers van de NSP-conferentie van deze analyse? Welke perspectieven ontbreken? Wat kan scherper, genuanceerder, of moet worden aangevuld? Tijdens de conferentie gingen zij in gesprek over de negen doelstellingen van de WUR. De opbrengst wordt meegenomen in de uiteindelijke SWOT-analyse.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print