Dit ga ik morgen doen

Mooi hoor, dat Nationaal Preventieakkoord. Maar het zal op lokale schaal moeten gebeuren. Dus: wat ga jij doen in jouw buurt, gemeente of regio? En liefst morgen al? Acht concrete toezeggingen uitgelicht.

Robert Smits, wethouder Bodegraven-Reeuwijk:

‘Naar een lokaal Preventieakkoord’

“Ik ga als wethouder jeugd en zorg met mijn collega’s van sport en onderwijs overleggen of wij ook snel JOGG-gemeente kunnen worden. Want daarmee kunnen we laagdrempelig en relatief eenvoudig een stap voorwaarts zetten. Daarnaast ga ik proberen een lokaal Preventieakkoord te sluiten. Met supermarkten, sportclubs, kinderboerderijen en andere partners in mijn gemeente. Vitaliteit van onze inwoners is namelijk een mooi, positief onderwerp. Ik denk daar veel handen voor op elkaar te kunnen krijgen.”

Marianne Steijn, wethouder Velsen:

‘Praten met niet gebruikelijke partijen’

“Deze bijeenkomst van ‘NL Vitaal’ inspireert mij om in mijn gemeente op korte termijn met niet gebruikelijke partijen om tafel te gaan zitten. Wat kunnen wij samendoen om onze inwoners vitaler te maken, is dan de vraag. Dan denk ik bijvoorbeeld aan onze lokale vestigingen van Gall & Gall. Kunnen wij preventief samen iets ondernemen? Zo’n zoektocht lijkt mij nodig en nuttig. Met als doel uiteraard dat we daarna lekker snel concreet aan de gang gaan.”

Patrick Rijnbeek, NL Actief

‘Gezonde sportkantine ook bij fitness’

“Wij werken aan de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationaal Preventieakkoord sluit daar mooi op aan. Het had misschien iets ambitieuzer gekund, maar het is goed dat het er is. Doel is onder andere dat wij het principe van de gezonde sportkantine gaan verbreden naar de fitness. Komende tijd gaan we daarvoor nog meer onze lokale netwerken inzetten om volgende stappen te zetten. Want op lokale schaal, daar moet het gebeuren.

Jorrit Eijbersen, wethouder Bunnik:

‘Mensen die beweging nodig hebben bereiken’

 “Op 1 september 2019 wordt in Bunnik de eerste school geopend die is ingericht volgens de principes van ‘Bewegend Leren’; het zou leuk zijn als Erik Scherder de opening komt doen. Ook werken we samen met de Bas van de Goor Foundation om mensen met diabetes type B te stimuleren tot bewegen, zodat zij vitaler blijven en de zorgkosten omlaaggaan. Verder ga ik contact leggen met de Missing Chapter Foundation om te onderzoeken hoe we al die doelgroepen bereiken die beweging echt nodig hebben.”

Lisette Sickmann, Vereniging Sport en Gemeenten:

‘Aansluiting Sportakkoord en Preventieakkoord’

“Ik hou me intensief bezig met de promotie van de implementatie van het Nationaal Sportakkoord in Zuid-Nederland. En ik ga daarbij de aansluiting zoeken met het Nationaal Preventieakkoord. Zo zal ik ook het Nationaal Preventieakkoord onder de aandacht brengen bij de ambtelijke en bestuurlijke overleggen over sport en bewegen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.”

Jan Kuiper, wethouder Nieuwegein:

‘We gaan op werkbezoek’

“Nieuwegein is op dit moment nog geen JOGG-gemeente. Ik heb een concrete afspraak gemaakt om een werkbezoek te brengen aan de gemeente Oosterhout, die dat al wel is. Samen met de wethouder Sport – ik zit zelf op het dossier Gezondheid – , een aantal ambtenaren en de buurtsportcoaches gaan we daar kijken hoe JOGG werkt. Als het waarde toevoegt om een JOGG-gemeente te worden, bovenop wat we al doen op dit gebied, staan we daar zeker voor open.”

Esther Brouwer, student Voeding en Diëtiek:

‘Meedoen aan IkPas’

“Ik ben lid van een studentenvereniging en in de studentenwereld is absoluut sprake van een alcoholcultuur. Zo’n bijeenkomst als NL Vitaal inspireert me om zelf, met een groep medestudenten, ook een keer mee te doen aan een initiatief als IkPas. Ik vind het ook interessant als er iets vergelijkbaars komt om je telefoon eens op pauze te zetten. Daar zou ik zeker aan meedoen. Verder heb ik vandaag geleerd dat dingen soms vastlopen op stroperigheid, volgens mij moet je doorzetten om iets duurzaams op te zetten. Die kennis kan later in mijn carrière van pas komen.”

Annique van den Heuvel, projectleider Sport & Gezondheid bij Gemeente Helmond:

‘We doen al veel’

“Door de buitenwereld wordt Helmond vaak gezien als een stad met veel criminaliteit. Vandaag is me opgevallen dat we eigenlijk al heel veel doen op het gebied van vitaliteit en dat we ook in het veld veel maatschappelijk betrokken mensen hebben. We zijn al op de goede weg. Ik heb me wel gerealiseerd dat we nog geen beleid hebben op alcoholgebruik onder ouderen. Ik denk dat we daar nog wat kunnen winnen.”

Colofon

Dit e-zine is een uitgave van het ministerie van VWS, Jongeren Op Gezond Gewicht en NL2025, naar aanleiding van het congres ‘NL Vitaal: Samen voor een gezonder Nederland’ op 8 maart 2019 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren in een gezonde omgeving leven, met aandacht voor een gezonde leefstijl. Door middel van de JOGG-aanpak werken publieke en private partijen (onder de paraplu van gemeenten) structureel en integraal samen om dit voor elkaar te krijgen.

www.jongerenopgezondgewicht.nl

Tekengebied 19

NL2025

NL2025 is een platform van meer dan 100 ‘aanjagers’. Dit zijn mensen uit onder andere bedrijfsleven, de wetenschap, sport, cultuur en media die zich op persoonlijke titel inzetten voor een beter Nederland. Ze richten zich op drie pijlers: excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving. NL2025 ondersteunt initiatieven die daaraan bijdragen door mensen en ideeën bij elkaar te brengen en te verbinden.

www.nl2025.nl

Coördinatie: Robin Ouwerkerk
Eindredactie: Eric Went
Redactie: René Lamers, Marloe van der Schrier, Eric Went
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos
Film: Walter van Polanen

www.magazine-on-the-spot.nl

blauwe-blub