Samen voor een
gezonder Nederland

Op 8 maart 2019 vond in de Werk­spoor­kathedraal in Utrecht het congres 'NL Vitaal 2019: Samen voor een gezonder Nederland' plaats. Het evene­ment was bedoeld om wethouders en andere betrok­kenen uit de zorg, het bedrijfs­leven, maat­schappe­lijke organisaties, het onder­wijs, de sport én de onder­teke­naars van het Preventieakkoord op te roepen in actie te komen.