Samen concreet aan de slag

Stel: je zet lokale bestuurders aan tafel met wetenschappers, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, onderzoekinstituten en belangengroeperingen. En stel vervolgens dat je samen de opdracht krijgt om het Nationaal Preventieakkoord lokaal te vertalen naar praktisch ‘doen’. Wat levert dat dan op? Tijdens ‘NL Vitaal 2019: samen voor een gezonder Nederland’ namen 400 deelnemers de proef op de som. Een aantal concrete resultaten uitgelicht.

De oogst van gesprekstafel 6

‘Benut de expertise van jongeren’

Aan 32 rondetafels gaan deelnemers aan de conferentie ‘NL Vitaal: samen voor een gezonder Nederland’ twee uur lang met elkaar in gesprek over hun (lokale) ambities. Niet vrijblijvend, want de opdracht luidt om meteen ook een plan van aanpak te maken. En om tot concrete afspraken te komen. De zoektocht van gesprekstafel 6.

Aangeschoven is een divers gezelschap: twee wethouders (uit Velsen en Arnhem), een wetenschapper (van de Vrije Universiteit), vertegenwoordigers van voetbalclub FC Utrecht, Danone Nederland, de Cruijff Legacy en van JOGG.
Lies van Kempen, bestuurslid van de Nationale Jeugdraad, is er ook. En al vrij snel zijn de deelnemers aan deze gesprekstafel het met elkaar eens dat haar ambitie zonneklaar het meest geschikt is om concreter uit te werken. Zij bepleit namelijk een 2.0-versie van het Preventieakkoord, ‘met daarin ook aandacht voor mentale gezondheid’. “Want nu is het heel erg fysiek allemaal.” En met dan ook meteen een volwaardige rol voor de personen die het betreft: de jongeren. “Want ouders worden wel vaak bevraagd, maar de jongeren zelf, om wie het gaat, veel minder.”

Expertise benutten

De ambitie van Van Kempen wordt door het gezelschap van tafel 6 snel omgezet in een bredere vraag: hoe kunnen we bij de uitvoering van het Preventieakkoord de expertise van jongeren maximaal benutten? Zodat zij bondgenoot worden en het ook echt gaan doen?
Al snel vliegen de ideeën over tafel. Zo worden jongeren, wat de JOGG-vertegenwoordiger betreft, voortaan standaard uitgenodigd aan lokale tafels, waar regionale akkoorden worden uitgewerkt. De Jeugdraad kan, uit het eigen netwerk, dan voor jonge deelnemers zorgen.
Ander idee is om jongeren in wedstrijdvorm uit te dagen op gemeentelijk niveau. “Geef ze verantwoordelijkheid in de vorm van een maatschappelijke opdracht rondom vitaliteit, koppel daar een budget aan en ze komen vanzelf tot hele verrassende ideeën. Als overheid kunnen wij dat faciliteren”, oppert de wethouder uit Velsen.

Mission completed

Uiteindelijk wordt de ambitie aan tafel 6 zelfs nog wat aangescherpt. “Want hoe mooi zou het zijn als we aan elk Regionaal Preventieakkoord ook een uitvoeringslijstje, ingebracht door jongeren kunnen hechten? Zeg maar: als een soort Jongeren Preventieakkoord?”
Aanknopingspunten en enthousiasme genoeg om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. De ambitie ligt er, er zijn al ingrediënten voor een plan van aanpak en de eerste contacten zijn gelegd. Nu is het nog een kwestie van agenda’s trekken en doorpakken. Gesprekstafel 6: mission completed!

Lees hier de opbrengsten van de overige gesprekstafels:

blauwe-blub