‘Samen maken we Nederland gezonder’

In november 2018 hebben zo’n zeventig verschillende organisaties in ons land het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarmee zijn we met elkaar een heel brede beweging gestart, met als doel: Nederland gezonder maken!

Onze gezamenlijke inzet: in 2040 zullen kinderen en jongeren veel meer bewegen. Buiten spelen – thuis en op de kinderopvang. Gymmen en sporten op school en bij de sportvereniging. En natuurlijk allemaal met de fiets naar school.
We gunnen het onze kinderen dat ze opgroeien in een gezonde omgeving. Dus in 2040 kennen kinderen de geur van tabaksrook niet meer. Zij zijn de kinderen van de rookvrije generatie.
Ze vinden het bovendien normaal dat ze voor hun 18e geen alcohol drinken. En de volwassenen in hun omgeving geven het goede voorbeeld: alcoholvrij op de borrel, na het sporten of op een feestje? Niemand die er in 2040 van opkijkt.

Allerlei organisaties gaan nu op verschillende niveaus aan de slag met de uitwerking van het Nationaal Preventieakkoord. Ook gemeenten zijn druk met het maken van lokale en regionale afspraken. Heel belangrijk, want de uitvoering van het Preventieakkoord moet tenslotte voor een groot deel daar gebeuren: op school, op sportvelden, in een gezonde, stimulerende woonomgeving.

De VNG wil gemeenten inspireren en ondersteunen om lokale akkoorden tot stand te brengen; bijvoorbeeld met een centraal aanspreekpunt voor expertise, voor best practices, of voor model-afspraken en hulp bij het opstellen van een akkoord. Hiervoor werkt de VNG samen met bestaande programma’s en organisaties zoals JOGG, GIDS, Alles is gezondheid en de GGD – en natuurlijk met VWS.

Mijn oproep aan alle partijen: sluit een lokaal akkoord en meld je bij de VNG voor kennis en ondersteuning – of om te laten weten dat je ermee bezig bent. Want het werkt alleen, als we een brede beweging weten te vormen!

Paul Blokhuis
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Voor wetgeving mag je naar mij kijken. Zeker bij roken en tabak. Bij gezond eten, overgewicht en problematisch alcoholgebruik proberen we vooral mensen te verleiden de gezonde keuze te maken. Dat ligt niet in de sfeer van wetgeving.”
BNR, 8 maart 2019, vanaf 17.20.20, 15 minuten.

Dit gaan we doen

Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid een Nationaal Preventieakkoord gesloten. In dat akkoord staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties: koepelorganisaties van de zorg, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen. Dit is wat zij gaan doen:

blauwe-blub