Tip: Start een online campagne over anticonceptie en wensen en grenzen.
Tip: Blijf in gesprek met elkaar.
Tip: Blijf samenwerken en denk niet dat je het zelf allemaal weet.
TIP: Deel ervaringen uit eigen doelgroep in plaats van alleen (professionele) kennis.
TIP: Maak als professionals duidelijke afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheid.
Tip: Maak van seksualiteit een normaal onderwerp.
Tip: Bied online gratis trainingsvideo’s aan voor vrijwilligers die met de doelgroep werken.
Tip: Vraag je af wat de doelgroep nodig heeft: stel vragen en luister.
Tip: Durf met een open mind het gesprek aan te gaan.
TIP: Begin vanaf groep 1 met seksuele voorlichting.
Tip: Geef ouders praktische handvatten.
Tip: Zet vroegtijdig prenatale zorg in en informeer hulpverleners hoe het gesprek aan te gaan.
Tip: Zorg voor korte lijntjes en beperk ook fysieke afstand (dus loop eens bij elkaar binnen).
Tip: Maak een landelijke richtlijn voor het mbo voor zwangerschapsverlof.
TIP: Beter te vaak en te veel voorlichting, dan ervan uitgaan dat jongeren alles al weten.
TIP: Laat jeugdverpleegkundigen voorlichting geven op school.

Hoe nu verder?

Je staat al bijna met je jas aan om te vertrekken, maar daar komt toch nog één laatste vraag: wat is je vandaag het meest bijgebleven en welk nieuw inzicht neem je mee naar huis? Vijf reacties.

‘Aandacht voor de man’

“De aandacht voor de man die je mee moet nemen, valt me dit jaar op. Dat is belangrijk voor ons, want er zitten vaak mannen in onze praktijkruimte. Ik vind het wel jammer dat in de theateropvoering niets over abortus is gezegd, terwijl we van het taboe af moeten.”

Mirjam van der Laan, Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord-Nederland
Mirjam van der Laan, Centrum voor Seksuele Gezondheid Noord-Nederland
Pauline Modderman, Kwinkgroep

‘Vraag het jongeren zelf’

“Wat leuk dat er vandaag zoveel ervaringsdeskundigen waren, zowel in het plenaire programma als in de workshops. Wij doen vooral onderzoek, maar ik neem wel mee dat wij jongeren zelf echt veel meer kunnen vragen, bijvoorbeeld door focusgroepen in te zetten.”

Pauline Modderman, Kwinkgroep

‘Financiering ervaringsdeskundigen’

“Wij werken graag met getrainde ervaringsdeskundigen van ExpEx. Zij voegen echt wat toe en kunnen een rol spelen bij preventie, ondersteuning en zorg. De staatssecretaris heeft vandaag een kleine opening geboden om te kijken hoe hun functie in de toekomst te financieren is. Ik neem deel in de regiegroep van het Zevenstappenplan en ga dit zeker met het ministerie bespreken.”

Ronald Zoutendijk, Siriz
Ronald Zoutendijk, Siriz
Kiki Biel, Universiteit voor Humanistiek

‘Taboe abortus doorbreken’

“Er moet meer aandacht komen voor abortus en het taboe dat veel vrouwen ervaren nadat ze een abortus hebben meegemaakt. We weten heel weinig over hoe vrouwen die een abortus ondergaan dat hebben ervaren, hoe ze daar mee omgaan en welke ondersteuning ze nodig hebben om het een plek te kunnen geven.”

Kiki Biel, Universiteit voor Humanistiek

‘Meer seksuele vorming’

“Zo’n verhaal van een jongen die zegt: ‘Ik ben vader’, maakt me blij. Wij wijzen daar wel op, maar geweldig als zo’n jongen dat ook zegt. We moeten mannen meer betrekken in programma’s. Daarnaast moet er seksuele vorming komen, naast seksuele voorlichting. Dat zijn twee verschillende dingen.”

Milleke de Neef, Rutgers
Milleke de Neef, Rutgers

Colofon

De conferentie Uitgerekend nu?! is georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit e-zine is een eenmalige uitgave. Gegevens uit deze uitgave mogen uitsluitend met toestemming van het ministerie van VWS worden overgenomen.

Betrokken organisaties:

Het team van Magazine on the Spot:

Redactie: Karlijn Broekhuizen, Julie de Graaf, René Lamers en Robin Ouwerkerk
Eindredactie: Anje Romein
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos
Fotografie: Edwin Weers
Film: Luc en Niels Busschots