Tip: Blijf samenwerken en denk niet dat je het zelf allemaal weet.
TIP: Deel ervaringen uit eigen doelgroep in plaats van alleen (professionele) kennis.
Tip: Vraag je af wat de doelgroep nodig heeft: stel vragen en luister.
Tip: Zorg voor korte lijntjes en beperk ook fysieke afstand (dus loop eens bij elkaar binnen).
Tip: Maak een landelijke richtlijn voor het mbo voor zwangerschapsverlof.
Tip: Blijf in gesprek met elkaar.
Tip: Geef ouders praktische handvatten.
TIP: Maak als professionals duidelijke afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheid.
Tip: Start een online campagne over anticonceptie en wensen en grenzen.
Tip: Maak van seksualiteit een normaal onderwerp.
TIP: Beter te vaak en te veel voorlichting, dan ervan uitgaan dat jongeren alles al weten.
Tip: Bied online gratis trainingsvideo’s aan voor vrijwilligers die met de doelgroep werken.
TIP: Laat jeugdverpleegkundigen voorlichting geven op school.
TIP: Begin vanaf groep 1 met seksuele voorlichting.
Tip: Durf met een open mind het gesprek aan te gaan.
Tip: Zet vroegtijdig prenatale zorg in en informeer hulpverleners hoe het gesprek aan te gaan.

Welke vraag brandt er op jouw lippen?

Tijdens de conferentie konden de deelnemers al hun vragen kwijt. Wij haalden de antwoorden op bij de overige deelnemers. Drie vragen uitgelicht.

Vraag 1

Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hun weg kunnen vinden in het woud aan organisaties en instellingen die informatie en advies geven?

Chardé Coffy, student Social Work

Vindbaar via Google

“Het is vooral belangrijk dat jongeren ergens kunnen aangeven dat ze hulp nodig hebben. Dat kan ook bij de huisarts of de verloskundige zijn, die ze kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon. Natuurlijk is het ook belangrijk dat instellingen de toegang laagdrempelig maken en goed vind­baar zijn via Google.”
Ingvil van de Lisdonk, Rutgers

8,4 voor Sense

“Als je een vraag googelt op het gebied van seksualiteit, anticonceptie of zwangerschap, komt de site sense.info bovenaan te staan. Deze site hebben wij samen met Soa Aids Nederland ontwikkeld en heeft zo’n twee miljoen bezoekers per jaar. Jongeren beoordelen de site met een 8,4. Ze vinden het een aan­spre­kende, onafhankelijke én betrouwbare site. Je kunt er ook chatten of door­verwezen worden naar een face-to-face-spreekuur.”

Tom Hendriks, Fiom

Keuze­verlam­ming op de loer

“Als je ‘zwanger: wat nu???’ googelt, kom je al snel bij ons gelijknamige programma uit. Daar kun je thuis rustig informatie lezen en chatten met een van onze medewerkers. Maar ik geef toe: het is voor jongeren die vooral op internet naar bronnen zoeken niet eenvoudig de weg te vinden. Ze kunnen overprikkeld raken. Dat leidt soms zelfs tot keuzeverlamming.”

Vraag 2

Hoe betrekken we mannen beter bij dit onderwerp?

V.l.n.r. Mick Westerbeek, Anass el Hadouchi en Mohammed Boudaa, co-onderzoekers Rutgers

Geen grappen maken

Mohammed: “Mannen moeten eerder hun verantwoordelijkheid nemen. Laat ze bijvoorbeeld inzien wat een zwangerschap is en betekent.”
Anass: “De meeste jongens hebben geen idee wat het inhoudt. Daar kan je met voorlichting aan bijdragen, en daar kun je op jonge leeftijd al mee beginnen.”
Mick: “Wees duidelijk. Er worden zoveel grappen over dit onderwerp gemaakt, dat het lastig kan zijn om goede en heldere informatie te krijgen.

Ben van Ardenne, Centrum 16.22

Man voor de klas

“Ja, dat vraag ik me ook weleens af. Vrouwen houden het geven van voorlichting of ondersteuning ook wel graag in eigen hand. Wij hebben het project ‘Jong Vader’ ontwikkeld en daar geven alleen mannen voorlichting. Je merkt dat jongens toch anders reageren als er een man voor de klas staat. Als er een vrouw bij is, matigen ze hun toon. Ik denk dat het belangrijk is dat jongens zich kunnen spiegelen. Meer mannen voor de klas dus!”

Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS

Vanzelfsprekend

“We zien de ongelijke man-vrouwverdeling natuurlijk in meer sectoren. Dat veranderen is een ingewikkeld proces, waar we als overheid niet direct op kunnen sturen. We moeten er met elkaar voor zorgen dat er een cultuur ontstaat waarin we het vanzelfsprekend vinden dat ook mannen in de zorg of in het onderwijs werken.”

Vraag 3

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen, ongeacht financiële situatie, een kansrijke start heeft?

Marianne Volaart, Nederlands Jeugdinstituut

Veerkracht bevorder je samen

“We moeten ons eerst realiseren dat het een maatschappelijk probleem is. Een deel van de oplossing zit bij de buurman of buurvrouw. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Veerkracht van mensen bevorder je samen met anderen.”

Angela Uijtdewilligen, ministerie van VWS

Potjes inzichtelijk maken

“Vanuit het landelijke programma ‘Kansrijke Start’ zoeken we lokale coalities tussen het sociale en maatschappelijke domein, om samen interventies te kiezen voor kwetsbare ouders. Wij helpen gemeenten door potjes voor hen inzichtelijk te maken.”

Mariëlle Arnoldus,
Dance4Life

Basisinkomen goed idee

“Ik vind de gedachte van een basisinkomen, zoals in Zweden, een goede. Dan heeft iedereen dezelfde kansen. Nu bepaalt het gezin waarin je opgroeit je sociaal-economische status en daarmee je kansen. Oneerlijk toch?”