Informatievoorziening

Informatievoorziening

Zuid-Nederland

1 oktober 2018

In het kort

Rotterdam | Zorgen voor elkaar in de proeftuin

De zorg radicaal anders organiseren door te werken aan preventie in plaats van herstel na ziekte. En daarbij te kijken hoe bewoners, ondernemers en professionals in wijken vóór en mét elkaar kunnen zorgen. Dat is de doelstelling van SamenBeter, een initiatief van organisaties, professionals en wetenschappers dat bestaande initiatieven probeert samen te brengen.

Het is een transformatie op macroniveau (samenwerking van inhoudelijke bewegingen), mesoniveau (stedelijke partners) en microniveau (lokale proeftuinen), verklaart Michael Milo van SamenBeter. “Je kunt iemand die eenzaam is naar de psychiater sturen. Maar misschien is die persoon wel beter geholpen met een lidmaatschap van een hardloopvereniging. Zo’n andere aanpak vergt nieuwe financieringsmodellen.”

De uitdagingen zijn legio: de bevolking vergrijst, ouderen wonen langer zelfstandig thuis, achterstandswijken gaan gebukt onder armoede en schulden. Organisaties zijn verschot. Tegen die achtergrond is de SamenBeter-proeftuin Zorgvrijstaat in Rotterdam-West uitgegroeid tot een netwerk van plekken waar bewoners elkaar rondom een maaltijd ontmoeten en burgers elkaar helpen.

Milo: “Je kunt grote visies hebben, maar je moet ze wel kunnen vormgeven. Dat gebeurt in de proeftuinen. Iedereen kan meedoen. Zie onze aanpak en website als een ruwe schets. Vul aan, doe mee!”

Tip

Werk bottom-up. Gebruik de goede ideeën van de werkvloer en in de wijk om te komen tot een betere organisatie van zorg en welzijn.

Navigatie