Jeugdhulp

Jeugdhulp

Midden-Nederland

24 september 2018

In het kort

Zoetermeer | Scheidingspunt: leed in de kiem smoren

Echtparen in Zoetermeer – één van de tien gemeenten met de meeste scheidingen – kunnen naar het Scheidingspunt in het Stadhuis. Hier krijgen ze advies, ondersteuning en coaching van verschillende aanbieders: jeugdhulp, mediators en een kinder- en jongerenrechtswinkel. Het punt moet problemen beperken die vaak optreden bij een scheiding, bijvoorbeeld wanneer het een vechtscheiding wordt.

“Als gemeente kregen we het signaal dat er steeds meer aanvragen kwamen voor hulp voor kinderen na een echtscheiding”, vertelt Mariëlle Abrahamse van de gemeente Zoetermeer. De lokale politiek wil dat ouders eerder hulp inschakelen om problemen vóór te zijn. De scheidende stellen worden daarom snel naar hulp verwezen. Inmiddels weten Zoetermeerders het scheidingspunt te vinden: de website had in één jaar 1600 nieuwe bezoekers. Ook oudere stellen maken er gebruik van. En kinderen geven aan geholpen te zijn met de hulp.

Het scheidingspunt wordt bemenst door medewerkers van het Zoetermeerse Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Meerpunt Inlooppunt. Ook daar zien ze een toename van het aantal bezoekers.

Tips

  • Zorg voor commitment van betrokken partijen. Ze moeten er echt voor gaan.
  • Reserveer coördinatie-uren. Anders komt de samenwerking moeizamer van de grond.

In het kort

Rotterdam | Veilige schil rond kwetsbare moeders

Rotterdam laat zwangere vrouwen uit kwetsbare groepen niet aan de aandacht ontglippen. Verloskundigen, die de vrouwen normaal gesproken puur medisch benaderden, hadden soms een gevoel dat een kind niet in een veilige, stabiele omgeving terechtkwam. Zij kunnen nu doorverwijzen naar nieuw initiatief Moeders van Rotterdam. Dat neemt zoveel mogelijk stressfactoren weg bij de aanstaande moeder, voor een optimale zwangerschap. Binnen twee werkdagen is er contact en volgt een intake voor begeleiding. Daarnaast is er intensief contact tussen coaches en verloskundige.

Elke moeder gaat een traject in waarin praktische zaken aangepakt worden en de hechting tussen moeder en kind gestimuleerd wordt. Daarna volgt een jaar nazorg: de moeder krijgt de kans op eigen benen te staan, maar bij terugval is er ondersteuning.

Moeders van Rotterdam is er voor alle zwangere vrouwen. Betrokken professionals hebben veel kennis over bankslapers, schulden, inkomen, babyuitzet, anticonceptie, roken tijdens de zwangerschap, illegaliteit of EU-onderdanen.

“Voordeel van Moeders van Rotterdam is, dat ze snel in actie komen”, vertelt Marit van Dam van de gemeente. Inmiddels krijgen 600 Rotterdamse moeders begeleiding.

Tip

Vertel verloskundigen wat na hun aanmelding is gebeurd, zodat ze het resultaat ervan horen. Dat stimuleert om nieuwe aanmeldingen te doen.

In het kort

Rotterdam | Opgroeiende kinderen: eerst baten, dan kosten

Rotterdam kwantificeert investeringen in het jeugddomein met behulp van een dynamische kosten-batenanalyse. Dat volgde uit een zoektocht van de gemeente naar effectieve instrumenten om mee te bevorderen dat Rotterdamse kinderen gezonder, veiliger en kansrijker opgroeien.

Voor de analyse maakten de onderzoekers gebruik van wetenschappelijke literatuur, input van hoogleraren op diverse terreinen en een schema voor verschillende leefwerelden en levensfases van een kind. Vervolgens brachten ze de factoren in kaart die gezondheid, veiligheid en kansen bevorderen. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Ecorys brachten ze in kaart welke kosten bespaard kunnen worden met preventieve interventies op zorg.

“Zo zagen we dat sociaal-emotionele factoren belangrijk zijn”, legt Dénis Wiering van de gemeente uit. “Daar gaven we echter relatief weinig geld aan uit. Voor andere factoren die minder belangrijk bleken, gaven we juist meer uit.”

Dankzij de analyse kan de gemeente betere afwegingen maken voor besteding van geld. Wiering: “Waar je vroeger een budget als uitgangspunt had, is dat nu de gewenste opbrengst. Dat vraagt een andere manier van denken, meer integraal.”

Tip

Wees bereid op alle niveaus te willen blijven leren. Dat vraagt een andere organisatie. Mensen moeten ervoor openstaan om integraal te denken.

In het kort

Zoetermeer | Zelfstandigheidstraining voor thuisloze jongeren

Voor jongeren op woningwachtlijsten van wie signalen bestaan dat ze momenteel dak- of thuisloos zijn, is in Zoetermeer het project @Home opgezet. Dat bereidt ze voor op de overgang naar op zichzelf wonen. Voor hen is die overgang extra lastig omdat ze nooit hebben geleerd te koken of rekening te houden met buren.

“We werken samen met organisaties die betrokken bij de zorgovergang van 18- naar 18+ ,” vertelt Hettie Eegdeman van plaatselijke dienstverlener Buurtwerk. “Van wijkagent tot woningcorporatie tot jeugdhulpverlening – bieden we voorzorg in plaats van nazorg. Zo voorkomen we afglijden of uitval.”

De training vindt plaats in het huis van een woningcorporatie. In groepsverband. “Zo leren de jongeren van elkaar, en dat blijkt heel effectief.” Sport en bewegen, koken en zelfzorg, het verrichten van huis-, tuin en keukenklussen en omgaan met buren, buurt en professionele omgeving: het zit allemaal in de training.

Tip

Geef trainingen aan jongeren in groepen. Zo leren ze van elkaar.

Navigatie