Verslag van de dag

Lees hier gesprekken tussen deelnemers over goede projecten en wat collega’s ‘thuis’ zelf gaan aanpakken. Bekijk de film met een impressie van de dag en de sfeerfoto’s.

Dit zou jíj eens moeten doen

Mooie voorbeelden in workshops of aan de stands. Maar ook van elkaar kunnen deelnemers wat opsteken. Onder het motto ‘dit zou jíj eens moeten doen’ wijzen ze elkaar op goede ervaringen.

App voor uitvoering zorg
&
Culturen samenbrengen

Suzanne Bunnik (freelance adviseur, namens gemeente Almere)
------------------
Marius Hendriks (gemeente Waadhoeke)

MARIUS: “Wij hebben al directe samenwerking met alle zorgaanbieders. Wanneer een inwoner zich meldt, hebben we eerst een oriënterend gesprek bij de gemeente. Als het in het voorliggende veld kan worden opgelost, houdt het daar op. Is er meer aan de hand, dan doen we een tweede gesprek met daarbij de zorgaanbieder van de voorkeur van de inwoner. Sinds juni hebben we een nieuwe app die door de uitvoerders is opgesteld, Regiebox. Niet vanuit het management gedacht, maar opgezet met de vraag: wat is voor jullie nodig?

SUZANNE: “Zeer interessant. Ik ben nog nooit tegengekomen dat er zo van onderaf iets werd gebouwd. Het is bij medewerkers soms onduidelijk wat een tool moet opleveren. Vaak staan ze in dienst van controle.”

MARIUS: “Ja, precies.”

SUZANNE: “In Almere hebben we ook iets interessants gedaan. We wilden de zestien wijkteams beter laten samenwerken met de eigen Sociale Diensten. We begonnen met een pilot voor twee ervan, omdat ik vond dat je zoiets alleen vanaf de werkvloer kunt uitvoeren.”

MARIUS: “Helemaal mee eens.”

SUZANNE: “Het ging om twee hele verschillende culturen. Enerzijds Werk & Inkomen met de nadruk op recht en doelmatigheid, anderzijds de wijkteams die zich richten op wat inwoners nodig hebben vanuit hun zorgvraag.”

MARIUS: “Wij worstelen daar ook mee, de gedachte dat Werk & Inkomen zich afzijdig houdt van de zachte kant van de gebiedsteams.”

SUZANNE: “Het gaat bijna altijd samen, als je ze gescheiden houdt, krijg je geen goede oplossingen. Door ze bij elkaar te brengen, leerden ze elkaar meer vertrouwen en vonden ze betere oplossingen.”

MARIUS: “Ik denk dat we gezamenlijk de conclusie kunnen trekken dat je ideeën van onderop moet halen, bij de medewerkers. Dat levert voor hen én inwoners winst op.”

Netwerkmakelaar
&
Filmavonden

Inge Nooijen (gemeente Dalfsen)
------------------
Michelle ter Meer (gemeente Stichtse Vecht)

MICHELLE: “De grote instroom van statushouders is nu voorbij. De vraag blijft: hoe laten we ze integreren? Mensen willen graag aan het werk. Maar ze weten niet waar ze naartoe moeten. Hoe hebben jullie dat ingericht in Dalfsen?”

INGE: “Wij hebben ‘Thuis in Dalfsen’. We hebben drie mensen die al langer in Dalfsen wonen geportretteerd, die interviews staan op onze site. Ik moet soms nog huilen van de verhalen. Eentje zei: ‘Ik ben gevlucht, heb alles achtergelaten, maar wat ik nog het meest kwijt ben, is mezelf’. Nu is hij bij een welzijnsinstelling aan de slag als bruggenbouwer voor andere statushouders.”

MICHELLE: “Oh, wat mooi.”

INGE: “We kennen ook een netwerkmakelaar, die nieuwkomers met bewoners verbindt. Dat is het voordeel van een kleine gemeente: mensen kennen elkaar.”

MICHELLE: “Echt heel goed. We hebben twaalf kernen die zijn gefuseerd. Daar wordt van alles aangeboden, maar nog niet gecoördineerd.”

INGE: “We praten niet alleen óver mensen maar ook mét mensen: we kennen integratiediners voor statushouders waar ze elkaar kunnen spreken.”

MICHELLE: “Dat zou ook iets voor ons zijn. We kennen 400 statushouders.”

INGE: “Nog meer dan bij ons. We hebben ook gezellige avonden voor koffie en taal. Hier kunnen ze opvoedondersteuning krijgen, want leven in twee culturen kan best lastig zijn. We sluiten daarbij aan bij wat welzijnsorganisaties doen, we gaan niet iets nieuws beginnen.”

MICHELLE: “Jullie hebben een ondernemende gemeente. Zelf organiseren wij avonden waarop films met verhalen van statushouders worden vertoond. Wat jullie allemaal doen, zouden wij ook zo kunnen toepassen.”

Dit ga ik doen

Veel nieuwe voorbeelden gezien, veel nieuwe contacten gelegd. Wat nemen deelnemers van de derde PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein mee naar ‘huis’?

‘Twee vliegen in één klap’

“Voor ons, de gemeente Aalten, heb ik een leuk voorbeeld gehoord van hoe je bijstandsgerechtigden in kunt zetten om ouderen te ondersteunen. Dan sla je twee vliegen in één klap. Dat zou ook bij ons kunnen. Wij kennen beide problematieken namelijk ook. Het bleek best eenvoudig te doen, door de juiste partijen samen te brengen.”

 
Henk ter Beest (gemeente Aalten)
Henk ter Beest (gemeente Aalten)

‘Buurtcontact ook privé toepassen’

“Ik heb vooral privé wat meegenomen van deze parade. Ik woon in een nieuwe straat en van Sunny Selwerd heb ik geleerd hoe zij buren die je niet vaak ziet bij de buurt betrekken. In mijn werk doe ik dat al, maar dan moet je het privé eigenlijk ook doen. In Sunny Selwerd hadden ze de buurt-tapas. Ook mooi: hoe je de behoefte aan meer groen kunt inzetten tegen te hard rijdende auto’s.”

Marlies Markslag (Welzijn de Wolden)
Marlies Markslag (Welzijn de Wolden)

‘Maakt niet uit waar geld vandaan komt’

“Ik ga nog meer de ruimte zoeken om het uitgangspunt van inwoners voorop te zetten. We doen dat al langer, maar ik heb mooie nieuwe voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld sociale houtzagerij Binthout, die mogelijk is vanuit de Wmo Dagbesteding met financiering vanuit een re-integratietraject. Het maakt niet uit waar het vandaan komt, als het maar bijdraagt aan ontwikkeling van bewoners.”

Christa Slim (adviseur Sociaal Domein, gemeente Enschedé)
Christa Slim (adviseur Sociaal Domein, gemeente Enschedé)

‘Ook via inkoop minima helpen besparen’

“Ik heb veel leuke dingen gezien. Onder andere schuldpreventie in Leeuwarden, mooi dat het zo aan de voorkant oppakken in zo’n brede coalitie. En duurzaamheid als armoedebestrijding. Ik zat laatst nog met iemand aan tafel die zei dat we op grote schaal energiezuinige A++ koelkasten zouden moeten kopen. Als gemeente kun je zoiets door schaalgrootte misschien wel voordeliger maken.”

Roel van Rijswijk (beleidsadviseur Wmo, gemeente Aa en Hunze)
Roel van Rijswijk (beleidsadviseur Wmo, gemeente Aa en Hunze)

Impressie in 136 seconden

Sfeerfoto's van de parade

Navigatie