Verslag van de dag

Lees hier gesprekken tussen deelnemers over goede projecten en wat collega’s ‘thuis’ zelf gaan aanpakken. Bekijk de film met een impressie van de dag en de sfeerfoto’s.

Dit zou jíj eens moeten doen

Mooie voorbeelden in workshops of aan de stands. Maar ook van elkaar kunnen deelnemers wat opsteken. Onder het motto ‘dit zou jíj eens moeten doen’ wijzen ze elkaar op goede ervaringen.

Samen Doen
&
Meer geluk

Iris van Dinter (Coördinator afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening, gemeente Reusel-De Mierden)
------------------
Jan Lortije (gemeentesecretaris Roerdalen)

IRIS: “Wij zijn in Reusel–De Mierden nu twee jaar bezig met Samen Doen. Ambtenaren gaan veel meer de vier kernen in en voeren daar gesprekken met inwoners. Op basis daarvan maken we beleid. Dat vraagt out of the box denken en doen. Je wilt inwoners verder helpen, individueel of als groep, dus je neemt de ruimte in wetten en regels. Ook in het sociaal domein.”

JAN: “Wat levert dat in de praktijk op?”

IRIS: “Dat is moeilijk vast te pakken. Inwoners voelen zich meer betrokken. Betrokken bewoners nemen ook meer verantwoordelijkheden. Zo verbetert de leefbaarheid.”

JAN: “Ik zie grote overeenkomsten met onze aanpak. In Roerdalen sturen we al acht jaar lang op geluk. Mijn plaatsvervanger is gelukscoördinator. Als gemeente willen wij de randvoorwaarden creëren waarin meer geluk voor meer mensen makkelijker bereikbaar wordt.”

IRIS: “Hoe doe je dat dan in de praktijk?

JAN: “We werken vanuit drie kernwaarden: respect, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Dat uit zich in alles. We dereguleren zoveel mogelijk. Laten veel ruimte voor burgerinitiatief. Daarvoor ligt er een wetenschappelijke basis: als je meer dingen kunt doen, heb je meer levensvoldoening. In het sociaal domein hebben we dat verbonden aan positieve gezondheid. We zien gezondheid niet meer als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.”

IRIS: “Ik kan me best voorstellen dat inwoners dat initiatief en die regie pakken. Maar lukt het professionals ook om los te laten, om over hun eigen schaduw heen te stappen en de inwoner centraal te stellen?

JAN: “In het fysieke domein gaat dat gemakkelijker dan in het sociale domein. Mensen hebben de neiging om houvast te vinden in de regels. Die cultuuromslag blijkt moeilijk.

IRIS: “Toch zal je die moeten maken. Maatwerk is essentieel.”

JAN: “Echt het gesprek aangaan en vervolgens uitgaan van behoeften. Dat is de uitdaging.”

Proeftuin
&
Kernteam

Lia Cortenraad (Gemeente Reusel-De Mierden, afdelings­hoofd Ontwikkeling en Dienst­verlening)
------------------
Roswitha van Goor (Sociale Dienst Oost-Achterhoek, Inkomensconsulent)

ROSWITHA: “Hier in de Achterhoek zijn we een proeftuin gestart hoe om te gaan met grensoverschrijdende hulpvragen. Jeugdzorg doet eraan mee, de Reclassering, de Sociale Dienst. Wat kunnen we op welke manier anders vormgeven.”

LIA: “Maar doen jullie dan ook nog wel je werk als Sociale Dienst?”

ROSWITHA: “Ja, want we hebben het alleen over de moeilijke gevallen. Hoe pak je die aan. We willen komen tot een aantal richtlijnen zodat ook collega’s na ons ermee aan de slag kunnen.”

LIA: “Hoever zijn jullie daarmee?”

ROSWITHA: “In februari 2019 ronden we het project af.”

LIA: “Maar dan hebben jullie er dus nog geen burgers bij betrokken? Dat doen we bij ons anders. Ik ben bezig met het Kernteam Buitengebied. We zitten in Reusel-De Mierden tussen de boerderijen. Voor boeren vinden momenteel veel veranderingen plaats. Het Kernteam wil nu het sociaal aan het ruimtelijk domein toevoegen. Handig als twee consulenten weten wat bij de ander speelt.”

ROSWITHA: “En die betrokkenheid van de burger?”

LIA: “Dat zijn hier dus voornamelijk de boeren. In een eerste brainstorm hebben we aan hen gevraagd waar ze tegenaan lopen, op beide terreinen. Als ze met ingrijpende milieueisen te maken krijgen, kan dat ook stress en andere gezondheidsklachten geven.”

ROSWITHA: “Aha, je hebt dus maar een doelgroep? Ja, dan begrijp ik dat je die nu al mee laat doen. In onze proeftuin lopen we tegen de problemen van veel verschillende groepen aan, dat is net anders.”

LIA: “Dat is anders.”

Dit ga ik doen

Veel nieuwe voorbeelden gezien, veel nieuwe contacten gelegd. Wat nemen deelnemers van de tweede PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein mee naar ‘huis’?

‘Weer stappen zetten’

“Het sociaal domein is een gedeelde verantwoordelijkheid van vele partners. Dat organiseren gemeenten op verschillende, slimme manieren, zo zag ik vandaag. Ik kan zelf direct aan de slag met praktische tips. Bijvoorbeeld om voor respijtzorg voor mantelzorgers ex-mantelzorgers te benaderen. En ik weet nu hoe je het zelfbeheer van buurthuizen goed vormgeeft. Bij ons dreigt dat vast te lopen. Met een paar nieuwe inzichten uit de gemeente Utrecht kunnen we nu misschien weer stappen zetten.”

Nanneke van der Heijden (beleidsmedewerker Sociaal Domein, gemeente Rhenen)
Nanneke van der Heijden (beleidsmedewerker Sociaal Domein, gemeente Rhenen)

‘Maak het compacter’

“Hoe de gemeenten Laren en Blaricum werken zonder sociale dienst en werken in grote teams waarin het hele sociaal domein samenkomt, dat is interessant. Maar wat bij mij het meest blijft hangen is een werkvorm waarbij je in een gemêleerde groep heel constructief kunt werken. Bij een probleem breng je in kaart wat je al in huis hebt aan oplossingen. En wat je nog moet zaaien. Zo maak je het probleem compacter en kom je sneller tot een werkbare oplossing.”

John Mazereeuw (casemanager Wmo, gemeente Haarlem)
John Mazereeuw (casemanager Wmo, gemeente Haarlem)

‘Schot in de roos’

“Wij presenteerden samen De Haagse Methode, waarmee de gemeente Den Haag aan een socialere lokale economie werkt. In die zin brengen we. Maar we halen ook: het plezier en de bevrediging om je kennis en ervaring met anderen te delen. Echt een schot in de roos om dit te organiseren voor grote en kleine Brabantse gemeenten. Dan hoeven die niet meer het wiel opnieuw uit te vinden. Mooi dat ze steeds vroegen: ‘welke afweging hebben jullie daarbij gemaakt?’”

Edgar Oomen (impactdeveloper Richtinggevers, en Gert-Willem van Mourik, gemeente Den Haag)
Edgar Oomen (impactdeveloper Richtinggevers, en Gert-Willem van Mourik, gemeente Den Haag)

‘Meer loslaten’

“Ik heb vooral van de gemeente Enschede veel geleerd. Hoe ze daar bij de wijkteams transformatiecoaches hebben aangesteld. Die zijn er om hun collega’s anders te leren denken, het echte omdenken. Is hard nodig. Want hoe kan het toch dat het systeem ons zo gevangen houdt en zoveel bewegingsvrijheid en verantwoordelijkheid wegneemt? Ik wil zelf ook meer uitgedaagd worden. Weet je wat het is? Ambtenaren moeten durven los te laten.”

Karin Nas (teammanager, gemeente Roerdalen)
Karin Nas (teammanager, gemeente Roerdalen)

Impressie in 167 seconden

Sfeerfoto's van de parade

Navigatie