Op 1 oktober 2020 gingen de 97 pilotgemeenten van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering digitaal met elkaar in gesprek over de ervaringen binnen het programma. Dit is gestart in 2019 en loopt, na verlenging als gevolg van de coronamaatregelen, tot halverwege 2021. De 97 gemeenten werken aan 39 pilots rondom inburgering, verdeeld over zes thema's. In dit digitale magazine de opbrengsten van deze bijeenkomst.

Route B1: van A2 naar B1
Brede intake / Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)
Duale trajecten
Ontzorgen
Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten
Zelfredzaamheidsroute (Z-route)

Dit digitale magazine bevat de resultaten van de Leercirkel Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering, van 1 oktober 2020.

Eindredactie en coördinatie: Eric Went
Teksten: Jolanda Asmoredjo, Sandra Beekhoven, Karlijn Broekhuizen, Jos van Duinen, Mirjam Engelen, Marjan de Gruijter, Rene Lamers, Marijn Kramp, Adriaan Oostveen, Robin Ouwerkerk, Saskia Ridder, Kirsten Tinnemans
Illustraties: Peter Guldemond
Vormgeving en techniek: Loek Weijts en Henk Langeveld