Samen voor sociale stabiliteit

Samen voor sociale stabiliteit

Samen voor sociale stabiliteit

(Rechts)extremisme, terroristische dreiging, radicalisering, ondermijning en polarisatie: de samenleving staat regelmatig onder spanning. Tijdens de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’, op 6 februari 2019 in Amersfoort, gingen 250 deelnemers daarover met elkaar in gesprek. Zij bediscussieerden het ondersteuningsaanbod van het Rijk en de informatie- en ondersteuningsbehoeften van gemeenten. Dat gebeurde in aanwezigheid van Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Colofon

Dit e-zine is gemaakt door  een mediateam van Magazine on the Spot in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Eindredactie en coördinatie: Eric Went
Redactie: Jos van Duinen, René Lamers, Robin Ouwerkerk, Saskia Ridder en Eric Went
Fotografie: Eelkje Colmjon en Edwin Weers
Vormgeving en techniek: Lisanne Gottenbos

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Made by Magazine on the Spot ©2019