En nu ik!

Welk inzicht neem jij mee naar huis? Wat ga jij voortaan anders doen? En wat heb jij van de rijksoverheid nodig? Acht deelnemers aan de landelijke themadag ‘Samen voor sociale stabiliteit’ maken de balans op en kijken vooruit.

Suzanne Smeets, netwerkregisseur radicalisering in Nijmegen:

‘Vechten tegen verkokering’

“Bij de aanpak van radicalisering is domein-overschrijdende samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheidsdomein essentieel. We moeten knokken tegen de verkokering en investeren in dwarsverbanden. Waar het kan met Wijkmanagement en onderwijs erbij. Verder is er momenteel veel aandacht voor de aanpak van ondermijning. Het is mooi als de aanpak van extremisme, polarisatie en radicalisering kan meeliften met dit momentum.”

Ahmed Harika, gemeente Rotterdam:

‘Zoeken naar gemeenschappelijke taal’

“Je hebt toch de neiging de wereld te bezien door je eigen bril. In mijn geval vanuit openbare orde en veiligheid. Maar deze dag opent hopelijk ieders ogen, om te zoeken naar een gemeenschappelijke taal voor het sociale domein en het domein veiligheid. Dat is zowel lokaal als landelijk de uitdaging. Ik hoop dat het rijk hierbij zal inspireren en faciliteren. Hoe ziet de rijksoverheid de samenwerking, de gemeenschappelijke agenda? Laat het goede voorbeelden zien? Deelt de overheid best practices? Worden we gefaciliteerd met slimme tools?”

Niels Jong, veiligheidsadviseur in Almelo:

‘Investeer in vredestijd in netwerk’

“Op deze dag is er veel aandacht voor het doorbreken van de kokers tussen het sociaal domein en veiligheid. Dat is ook een thema in Almelo. We zijn op zoek naar landelijke expertise om die verbinding te maken. Preventief kan je het verschil maken door samenwerking in het netwerk met verschillende sleutelpersonen. Wat bij mij blijft hangen is dat je in ‘vredestijd’ de contacten moet leggen. Ik hoop dat bestuurders die rol ook nemen.”

Ümit Budak, inspecteur bij politie Amsterdam:

‘Kennis is macht, delen is kracht’

“Bij de politie hebben we diverse netwerken, zodat er altijd mensen zijn met grote kennis van de verschillende bevolkingsgroepen. Die mensen weten de gebruiken, kennen de sleutelfiguren en de achterban en worden vertrouwd. Dat is belangrijk. Niet iedereen hoeft zo’n expert te zijn, maar vraag hulp bij mensen die er wel kennis van hebben. Kennis is macht, delen is kracht. En wat de overheid kan bijdragen? Zorgen dat er ook professioneel ruimte is om die contacten te onderhouden, om kennis te nemen van andere culturen, om te investeren in vredestijd.”

Mohammed Aamri, projectleider jeugd, politie Rotterdam:

‘Goede zorg komt de veiligheid ten goede’

“Vandaag werd bevestigd dat multidisciplinaire samenwerking enorm belangrijk is. Goede zorg zal ten goede komen aan de veiligheid. Hier ligt een taak voor de overheid. Dweilen met de kraan open is zinloos, we moeten die kraan dichtdraaien. Dat kan de overheid doen door te zorgen voor een gezonde voedingsbodem. Eentje met goed onderwijs, een veilige en warme sociale omgeving en werkgelegenheid.”

Roemer van Oordt, projectbureau Zasja en Republiek Allochtonië:

‘Focus nog steeds op veiligheid’

“Het valt me op dat de focus nog altijd op veiligheid ligt. Er waren vandaag ook nauwelijks mensen uit het zorgdomein en uit het onderwijs. Interessant vond ik om met mensen uit allerlei hoeken op casusniveau met een stappenplan na te gaan wie daders zijn en hoe je met ze kunt omgaan. Ik zit al een tijdje in dit vak, maar zo gestructureerd als vandaag had ik dat nog nooit gedaan.”

Lotte van Beers, Kenniscentrum Integratie & Samenleving:

‘Inzichten nuttig voor onze adviezen’

“Ik vind de gamechangers van Bart Brandsma waarmee je polarisatie kunt tegengaan interessant. Je bent vaak op de hoofdpersonen gericht in plaats van op de meerderheid. Dit inzicht kunnen we meenemen in onze adviezen. Je kijkt dan anders naar het veld. Interessant vond ik ook hoe je extreemrechtse personen kunt herkennen, zodat je weet op wie je je moet richten.”

Florentine Zarks, beleidsmedewerker ministerie van SZW:

‘Luister naar de mensen zelf’

“Het doet me goed om te horen dat de verhalen die je in de rapporten op de werkvloer leest ook daadwerkelijk leven in de verschillende gemeenten. Er wordt veel geluisterd naar wat er geroepen wordt in het maatschappelijke debat, maar er moet ook goed geluisterd worden naar de verhalen die daar daadwerkelijk achter zitten. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende perspectieven in de samenleving en van de verschillende verhalen van mensen zelf. Dat is vandaag gelukkig weer benadrukt.”