Thema: Inclusie

Training: online en live

‘Weerbaar opvoeden’ helpt om gesprek aan te gaan met ouders

De Live Online Learning-training (LOL-training) ‘Weerbaar opvoeden’ is een preventieve aanpak gericht op inclusie en het tegengaan van radicalisering. De training is ontwikkeld om professionals handvatten te bieden om met ouders over cultureel-religieuze dilemma’s in de opvoeding in gesprek te gaan.

Hoe ga je als gemeentelijke professional om met ouders die verschillende migratie-achtergronden hebben? Ouders die in de opvoeding van hun kinderen te maken hebben met polarisatie, uitsluiting en discriminatie? En die weinig aansluiting vinden bij de reguliere opvoedondersteuning?

Vijf pilots

In de periode september 2016 tot juli 2018 zijn vijf pilots gedaan rondom weerbaar opvoeden. Doelstelling van de pilots: gemeentelijke professionals handvatten bieden om met ouders over cultureel-religieuze dilemma’s in de opvoeding het gesprek te voeren.
De geleerde lessen uit deze pilots zijn terug te vinden in het actie-onderzoek van KIS.  Deze lessons learned zijn bovendien gebruikt als input voor de training.

Belangrijkste doel van de training is allereerst bewustwording creëren over cultureel-religieuze dilemma’s in de opvoeding en de eigen reactie hierop.

Live Online Learning (LOL)-training

De training is online en live, en is bestemd voor professionals die in contact komen met ouders met een migratie achtergrond, zoals CJG/JGZ-professionals, wijkteams, welzijnswerkers, schoolmaatschappelijk werkers en mensen die met vluchtelingen werken.
Belangrijkste doel van de training is allereerst bewustwording creëren over cultureel-religieuze dilemma’s in de opvoeding en de eigen reactie hierop. Daarnaast is de training ‘de plek’ om te oefenen met werkvormen en gesprekstechnieken die helpen om het gesprek aan te gaan op basis van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

Reacties

Tijdens de bijeenkomst ‘Samen voor sociale stabiliteit’ konden vertegenwoordigers van gemeenten alvast kort heel praktisch kennismaken met de training. Zij gaven na afloop aan dat er wel degelijk behoefte is aan meer van dergelijke informatie en opvoedhandvatten richting ouders. Ook werd de suggestie geopperd dat jongerenwerkers deze training eigenlijk ook moeten volgen. Daarnaast is het belangrijk om ook vaders te betrekken, vond een deelnemer.
Andere suggesties die gedaan werden: leg de verbinding richting onderwijs, bijvoorbeeld via de vreedzame school, leg de link met de participatieverklaring en leg een relatie met informele organisaties.