Thema: Inclusie

Ken je gemeente

‘Cijfers als aanleiding om contact te leggen’

Verscheidenheid is een realiteit, zo laat de WRR verkenning ‘De nieuwe diversiteit’ (2018) ons zien. In 1972 had 9 procent van de Nederlanders een migratieachtergrond, in 2016 was dit  ruim 20 procent. Dit brengt verschillende vraagstukken met zich mee. Zoals: hoe bereiken we iedereen, hoe maken we effectief beleid en hoe voorkomen we spanningen nu de WRR aangeeft dat samenleven in de diverse wijken ingewikkelder is geworden? De antwoorden beginnen met het kennen van je gemeente. Twee websites geven inzicht in de cijfers.

Waar staat je gemeente

De site www.waarstaatjegemeente.nl van VNG Realisatie biedt inzicht in data over zestien thema’s, zoals onderwijs, jeugd, werk en inkomen en  gezondheid. Hiervoor zijn diverse bronnen gebruikt, zoals CBS, GGD, GHOR, Vektis, RWS-WVL en cijfers van gemeenten zelf. 
VNG Realisatie presenteert zich nadrukkelijk niet als tweede CBS, eerder als ‘makelaar naar alle bronnen’. Hidde Boonstra: “Met een paar muisklikken kun je, ook zonder statistische vaardigheden, makkelijk vergelijkingen maken. Wij nodigen graag uit tot de trits ‘vergelijk, verbaas, verbeter’. ‘Hoe komt het dat wij twee keer zoveel mensen in de WMO hebben?’, ‘Waarom is onze aanvraag twee keer zo duur?’ ‘Het eenzaamheidscijfer stijgt bij ons sneller dan landelijk, hoe komt dat?’. We hopen dat de cijfers aanleiding zijn om contact te leggen met andere gemeenten en van elkaar te leren.”

'Met een paar muisklikken kun je, ook zonder statistische vaardigheden, makkelijk vergelijkingen maken.'

Buurtintegratie

De site www.buurtintegratie.nl,  beheerd door ABF Research, geeft inzicht in  25 demografische en sociaaleconomische indicatoren, die tot op buurtniveau beschikbaar zijn voor alle gemeenten in Nederland. Ook hier wordt gebruik gemaakt van bestaande registratiebronnen, zoals van de Basisregistratie personen, de Belastingdienst en DUO. De site werkt net zo intuïtief als de site van VNG Realisatie.
Het is op beide sites eenvoudig om zelf kaarten en rapporten op te stellen, bij buurtintegratie dus tot op buurtniveau en uitgesplitst in maar liefst elf landen van herkomst. En wie meer over bepaalde gegevens wil weten, is slechts een muisklik verwijderd van de oorspronkelijke bron. Beide sites maken gebruik van dezelfde software en verwijzen ook naar elkaar.

Training

Op dit moment wordt overwogen om in het Rijksbrede curriculum een training in werken met deze sites op te nemen. Zodat deelnemers beter zicht krijgen op hoe je cijfers analyseert en op welke oplossingsrichtingen dit kan duiden.

*De WRR verkenning ‘De nieuwe verscheidenheid’ (2018) laat zien dat de afgelopen jaren de verscheidenheid naar herkomst sterk is toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen kwamen, komen er tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. Vanzelfsprekend kent de samenstelling van herkomstgroepen tussen gemeenten en ook binnen een gemeente verschillen.

Dit
vind
ik
ervan

Dit vind ik ervan

Frank Ewals, procesregisseur Veiligheidshuis Baronie Breda:

‘Monitoring van polarisatie’

“Met de versterkingsgelden willen we in samenwerking met Tilburg een onderzoek doen naar polarisatie en radicalisering in onze regio’s. Tien jaar geleden is hier kwalitatief onderzoek naar gedaan. Nu is er ook behoefte naar kwantitatieve onderbouwing. Wellicht kunnen deze tools hier ondersteuning bij bieden. Wat me heel erg aanspreekt is dat we veel meer zelf kunnen doen. Ook kunnen we van elkaar leren. Wat gaat er goed in Tilburg en hoe komt dat? Ik hoop bovendien dat verschillende kennisinstituten, landelijk en regionaal, zich gaan inspannen voor een goede monitor van radicalisering en polarisatie, want die mis ik.”