Thema: Radicalisering en extremisme

xxx

Preventie van gewelddadige radicalisering; hoe kan een training hiertoe bijdragen?

Hoe kan het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) helpen bij (lokale) spanningen in de samenleving? En hoe kunnen vragen die bij gemeenten leven worden omgezet in een trainingsaanbod op maat?

Zijn polarisatie, radicalisering, jihadisme, maar ook rechts- of links-extremisme in je gemeente een actueel thema? Welke spanningen spelen in je gemeente die vragen om deskundigheidsbevordering van professionals in het sociale en veiligheidsdomein?
Hoe zijn specifieke lokale vraagstukken te vertalen in trainingsaanbod op maat voor professionals? Welke mogelijkheden zijn er om een duurzame leerlijn te ontwerpen met aandacht voor het individu en de samenwerking met organisaties?

Aanknopingspunten

Het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) heeft, op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen zowel een proeverij, als een werksessie ontwikkeld. Een proeverij van het aanbod en een werksessie om met elkaar dilemma’s uit te wisselen die vragen om nieuw trainingsaanbod.
Tijdens de bijeenkomst ‘Samen voor sociale stabiliteit’ konden bezoekers aan deze sessie deelnemen. De sessie heeft veel nieuwe aanknopingspunten voor het ROR opgeleverd om het bestaande aanbod verder te ontwikkelen.

xxx