Thema: Samenwerken

Preventie van polarisatie en radicalisering binnen het jeugddomein

Benut en versterk elkaars kennis en kunde

Platform JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) inventariseerde de behoeften, knelpunten en successen bij gemeenten, professionals, bestuurders en organisaties binnen het jeugddomein. Hoe kan de samenwerking het beste tot stand worden gebracht?

Als het mis gaat weten het sociale domein en het veiligheidsdomein elkaar snel te vinden. Het belang om elkaar echter al aan de voorkant op te zoeken en meer structureel samen te werken wordt in de inventarisatie onderstreept door vertegenwoordigers van beide domeinen. Samen willen ze de slag naar preventie maken en van een projectmatige naar een procesmatige aanpak gaan. Daarbij is het van belang te werken vanuit een gezamenlijk gedragen visie. Zorg voor inbedding in het lokale beleidskader en sluit aan bij bestaande structuren, luidt één van de  adviezen.

Onderwijs

Samenwerking met het onderwijs is belangrijk, maar niet eenvoudig. Gemeenten weten niet altijd hoe zij dit het beste kunnen aanpakken. Mohammed Aamri, werkzaam bij politie Rotterdam: “Er is een initiator nodig. Wij gaan in Rotterdam de scholen langs en stellen ons aan de leerlingen voor. Hierdoor ontstaat een goede relatie met de jeugd.” Ook Nijmegen kent een dergelijk initiatief. De Haagse Schilderswijk kent een culturele wasstraat: agenten die van de opleiding komen bezoeken voordat ze de straten opgaan instanties, ketenpartners en scholen. Dit zorgt voor verbinding in en met de wijk.

'Er is een initiator nodig'

Netwerken van professionals en vrijwilligers

Een duurzame opbouw van vertrouwen en erkenning is belangrijk, luidt een belangrijke conclusie. Dat kan door bestaande kennis en kunde van mensen die al langere tijd in de netwerken actief zijn goed te benutten. Dat kunnen mensen zijn die al langere tijd een relatie hebben met de jeugd; een jongerenwerker of een leraar, maar ook een sporttrainer of iemand uit de moskee of de kerk. In de Haagse Schilderswijk is een groep moeders actief.
Dergelijke professionals en vrijwilligers zijn de oren en ogen in de wijk. Contact onderhouden met deze niet professioneel werkende groepen is van zeer groot belang voor preventie van polarisatie en radicalisering binnen het jeugddomein, besluiten de deelnemers en  adviseurs van Platform JEP.

Dit
vind
ik
ervan

Dit vind ik ervan

Jacqueline Klein, Regiocoördinator Gelijke Kansen Alliantie Ministerie OCW:

‘Relatie voor interventie’

“Relatie gaat voor interventie. Het gaat erom dat we weten waar de mensen zitten die het contact hebben met de doelgroep. Daarbij is het belangrijk ze een platform te bieden om hun netwerk verder uit te breiden.”

D

Judith Paleari, gemeente Amsterdam:

‘Gebruik ervaringsdeskundigen’

”We moeten verder kijken dan beleid en jeugdzorg, en meer gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundigen. Maar ook zeker van de netwerken van mensen die een vertrouwensrelatie hebben met de mensen die we willen bereiken.”