Zo gaan we verder

Hoe gaat de Expertise-unit Sociale Stabiliteit verder na de landelijke themadag voor gemeenten ‘Samen voor sociale stabiliteit’? Welke inzichten heeft dat opgeleverd? En wat zijn de vervolgstappen richting gemeenten?

Mark Roscam Abbing, directeur Samenleving en Integratie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Mark Roscam Abbing, directeur Samenleving en Integratie, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

‘Met elkaar in gesprek blijven’

“We kunnen met elkaar constateren dat Nederland een diverse samenleving heeft, met veel mensen met verschillende ideeën en achtergronden. Dat is een fact of life. Duidelijk is ook dat we beter moeten worden in hoe we daarmee omgaan. Waar dat niet goed lukt, zien we druk ontstaan op de samenleving. Lokale bestuurders krijgen de gevolgen daarvan als eerste op hun bordje. En dat gaat verder dan louter het probleem van radicalisering. Voor bestuurders gaat het dan om vragen als: ‘Wat kan ik doen vanuit mijn positie?’ en ‘Hoe moet ik me in dit soort situaties opstellen?’ Dat vereist dat we permanent blijven leren van onze ervaringen, kennis ophalen, kennis delen en dat we hiaten in die kennis samen opvullen. Dat we samenleven moeilijk vinden, dat gaan we niet oplossen. Maar het is wel belangrijk om daarover continu met elkaar in gesprek te blijven.”

Suzanne Hafidi, hoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

‘Kennis maken en makelen’

“Het gaat bij bedreigingen van de sociale stabiliteit heel erg om de precieze duiding. We moeten goed weten waar we mee te maken hebben. Uit de behoeftepeiling onder gemeenten blijkt dat zij op de terreinen van (rechts)extremisme, polarisatie en het vraagstuk van inclusie nog witte vlekken ervaren. Dus daar gaan we mee aan de slag. De Expertise-unit Sociale Stabiliteit gaat er daarnaast voor zorgen dat het aanbod dat we nu al hebben online zichtbaar wordt gemaakt. Als een soort menukaart. Zodat iedereen weet: hier moet ik zijn voor dit onderwerp. Daarnaast willen wij continu in gesprek blijven met gemeenten en met kennisnetwerken. Om zo kennis te maken en te makelen. Want we moeten het met elkaar doen.”

Suzanne Hafidi, hoofd Expertise-unit Sociale Stabiliteit, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Rabiaa Bouhalhoul, coördinerend adviseur, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

Rabiaa Bouhalhoul, coördinerend adviseur, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

‘Praktische insteek hard nodig’

“De bijeenkomst ‘Samen voor sociale stabiliteit’ heeft veel directe aanknopingspunten opgeleverd voor de doorontwikkeling van het Rijksbrede curriculum. Uit de proeverij van sessies van die dag blijkt dat vertegenwoordigers van gemeenten ‘de praktische insteek’ hard nodig hebben. Deelnemers waren daar heel positief over. De volgende stap is dat we de input van die dag gaan inventariseren en analyseren. Ook gaan we nog praten met gemeenten die niet aanwezig waren op deze bijeenkomst: wat hebben zij nodig? Als we dat beeld scherp hebben, kunnen we het huidige aanbod op basis van die behoeften interdepartementaal, onder andere met BZK en NCTV, verder gaan ontwikkelen.”