Op 15 maart 2018 vond het congres ‘Samen werken aan sociale inclusie’ plaats in Nieuwegein. Dit e-zine bevat vijf dossiers die zijn gebaseerd op verschillende activiteiten rondom de thema's van die dag. Ervaringsdeskundigen leiden de thema’s in.

Het congres in vogelvlucht

De ervaring: ‘Fijn dat anderen meekijken’

Dossier Burgerkracht: Overheid en burgers, zoek experimenteerruimte

De ervaring: ‘Het zelfregiecentrum maakte het verschil’

Dossier Meedoen in de samenleving: Buiten de kaders kan ook binnen de kaders

De ervaring: ‘Geld moet de cliënt volgen’

Dossier Duurzame financiering: Er kan meer dan je denkt

De ervaring: ‘Altijd een vinger aan de pols’

Dossier Samenwerken: Morrelen aan het systeem

De ervaring: ‘Dikke muren en een eigen voordeur’

Dossier Wonen en opvang: Zorg voor verbinding met de wijk

Het congres Samen werken aan sociale inclusie is georganiseerd vanuit de programma’s: Nieuwe wegen ggz en opvang’, ‘Schakelteam personen met verward gedrag’, ‘Regie in de regio’, ‘Opvang en Bescherming’ en ‘Inclusieve wijk’.

ORGANISATOREN:

• Deel deze pagina •