Highlights in woord en beeld

Voorbij 2020: dat was de focus tijdens de Jaarconferentie van Techniekpact op maandag 26 juni 2017 in Studio21 op het Media Park in Hilversum. Een terugblik in film en foto’s. En in hoeverre heeft Voorbij 2020 de deelnemers geïnspireerd?

‘En nu ik’

Negen deelnemers aan de Jaarconferentie delen hun inzichten. Wat hebben zij geleerd vandaag? En hoe gaan zij verder?

Hanny Kuenne, Beekdal Lyceum Arnhem:

‘Laat je niet gek maken’

“Onlangs heb ik een cursus automatisering gevolgd omdat ik wil bijblijven. Jezelf blijven ontwikkelen is nodig, ook als docent. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook niet gek laten maken. Neem de fikse regenbuien van afgelopen weekend: in dergelijke gevallen heb je niets aan techneuten, maar aan ambachtslieden die de eerste nood lenigen. Het moet dus wel een beetje in balans blijven: techneuten zijn zeker nodig, maar ambachtslieden blijven ook nuttig. In de praktijk zal je zien dat het oude en nieuwe samen gaat optrekken.”

Jordi Metten, NCOI Techniek en Veiligheid:

‘Aandacht voor soft skills’

“Aanpassingsvermogen, lef en empathisch vermogen: dat zijn drie soft skills die nodig zijn om straks mee te kunnen in de wereld van de techniek, heb ik vandaag gehoord. Natuurlijk is het goed om als instelling technisch vakmanschap aan te leren, maar deze soft skills zijn dus minstens zo belangrijk. In onze opleidingsportfolio moeten wij daar iets mee. Anders verzorgen we straks opleidingen waar de markt niet op zit te wachten. Dat vraagt om productontwikkeling.”

Lisanne Slot, Expertisecentrum Cyber Security, Haagse Hogeschool:

‘Meer ICT in het po’

“ICT wordt nog veel te veel gezien als een expertise. Maar de hele wereld wordt ICT. En ICT moet dus een soort rekenen en taal worden. Programmeren is immers ook een taal. En Cyber Security hoort wat mij betreft bij onze basisvaardigheden. Dus laten we daar zo snel mogelijk meer aandacht aan gaan geven in het basisonderwijs. Dat vergt veel van de huidige docenten, dat snap ik maar al te goed. Want hoe gaan we daar dan mee om? Maar het is wel nodig. Daar ben ik na vandaag nog meer van overtuigd.”

Imke Veltman, Imke’s kinderlab:

‘Techniek is overal’

“Er gebeurt al veel, dat is mij na vandaag wel weer duidelijk. Maar hier zijn natuurlijk vooral de koplopers aanwezig. Ik denk ook aan die klassen in Friesland waar nog niet zulke bevlogen techniekdocenten voor de klas staan. Hoe we die docenten kunnen inspireren? Ik geloof zelf echt in de koppeling tussen techniek en bedrijfsleven. Techniek is immers overal. Ook in Friesland.”

Paul Kevenaar, TechniekTalent.nu:

‘Het begint op de pabo’s’

“Vaak hoor ik, ook vandaag weer, dat er zo’n slechte aansluiting is van het mbo naar het bedrijfsleven. Maar ik zal je zeggen: daar lekt het dak niet. Het gaat erom dat je acht jaar eerder, op de basisschool kinderen al in aanraking moet laten komen met techniek. En dat begint op de pabo’s. Die juffen, die moet je enthousiasmeren voor techniek.”

Bas de Jong, student Nova College

‘Kinderen willen ontdekken’

“Met een aantal medestudenten hebben we vandaag onze kart geshowd. We kregen heel enthousiaste reacties. En terecht, het is ook een uniek project. Gaaf om aan mee te werken. Ik ben zelf geïnteresseerd in techniek, maar ik weet ook dat niet iedereen dat is. Mijn advies is dat je kinderen moet proberen duidelijk te maken hoe belangrijk techniek is. Kinderen vinden het leuk om dingen te ontdekken, iets te leren. Dat moet je stimuleren.”

Stieneke Boerma, bestuursadviseur ROC Noorderpoort:

‘Jongeren interesseren voor techniek’

“Trendwatcher Peter Heshof heeft me geïnspireerd: op het gebied van technologie zitten we niet in een omslag, maar in een doorgaande ontwikkeling die in de jaren vijftig al is begonnen. Omdat technologie zo’n bepalende rol speelt, is het belangrijk dat we jongeren in het onderwijs interesseren voor techniek. En dat heeft consequenties voor ons onderwijs. Het is iets waar je niet omheen kunt, het zit in de hele samenleving. Het is een manier waarop we ons staande kunnen houden in de maatschappij en kunnen blijven ontwikkelen.”

Ton Koster, Knowledge Navigators Benelux en promoter Techniekpact Gooi- en Vechtstreek:

‘Jongeren meenemen’

“Op deze plek zien we media met moderne techniek gekoppeld aan de traditionele techniek. We moeten die verbinding leggen en jongeren daarin meenemen. De arbeidsmarkt krimpt door robotisering, ik ben daar niet bang voor. Maar vandaag bevestigde weer dat we er wel op moeten anticiperen. Ik probeer een gemeenschappelijk agenda op te zetten met ROC, overheid en het Mediapark en hoop dat we samen vanuit deze regio actie kunnen ondernemen.”

Baukje Hegeman, stagiair directie emancipatie bij Ministerie OCW:

‘Veel mogelijkheden’

“Als onderdeel van mijn stage heb ik een onderzoek gedaan naar het effect van digitalisering op de arbeidsmarkt. Met als conclusie dat er nieuwe competenties nodig zijn. Het is zaak de beroepsbevolking klaar te stomen voor nieuwe technologie en ik vond het bijzonder om vandaag te zien wat er allemaal mogelijk is op dat gebied. Er is hier veel energie en wil om samen te werken. Mijn stage is nu bijna voorbij, maar ik hoop in de toekomst aan dit soort maatschappelijke vraagstukken te werken.”

Highlights op film

Highlights in beelden

Colofon

Dit e-zine is gemaakt in opdracht van het Techniekpact door een team van Magazine on the Spot.

Redactie: Karlijn Broekhuizen, Robin Ouwerkerk, Marloe van der Schrier, Eric Went
Eindredactie: Eric Went
Fotografie: Edwin Weers
Vormgeving: Lisanne Gottenbos
Film: United College en studenten van Hogeschool Leiden

Voor dit e-zine zijn foto’s gebruikt van www.techniekbeeldbank.nu.