Monitor Techniek­pact

De Monitor Techniekpact is in een vernieuwde en toegankelijke digitale omgeving opgemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om selecties te maken in beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers. De Monitor maakt onderdeel uit van de Voortgangsrapportage die tijdens de Jaarconferentie van het Techniekpact 2017 werd overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW.