Zo staan we ervoor

Hoe staat het ervoor met Techniekpact? En hoe vinden bedrijfsleven en onderwijs elkaar, ook regionaal? Minister Jet Bussemaker (OCW) ging voorafgaand aan de Jaarconferentie op bezoek bij de Food & Proces Tech Campus in Zaanstad. Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) overlegde bij IBM met Jet-Net bedrijven. Zij namen Marije Ferwerda (IBM) en Saskia Hovinga (FPTC) mee naar de Jaarconferentie.
Secretaris-generaal Maarten Camps (Economische Zaken) nam op de conferentie het rapport Leven Lang Ontwikkelen in ontvangst, dat is opgesteld in opdracht van de Topsectoren. Vijf interviews.

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘De ontwikkeling van de techniek verschilt per regio. Het is belangrijk dat onderwijs, werkgevers en overheid regionaal samenwerken.’

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

‘Techniek moeten we net als taal en rekenen structureel aanbieden in het basis en voortgezet onderwijs.’

Saskia Hovinga, projectleider Food en Proces Tech Campus Zaanstad

‘In Zaanstad hebben we de vraag en cultuur van bedrijven en het aanbod en de cultuur van het onderwijs bijeen gebracht. Dan heb je een heel krachtig systeem. Die manier van werken biedt mogelijkheden voor meer sectoren.’

Marije Ferwerda, Developer Ecosystem en Startups Leader bij IBM Nederland

‘De uitdaging voor de toekomst is de fit tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daar moeten we een goede slag in slaan.’

Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken

‘Leren is belangrijk om te innoveren. In innovaties zit technologie. En die innovaties zijn belangrijk voor economische groei en het werken aan maatschappelijke uitdagingen.’

Leven Lang Ontwikkelen

Anka Mulder, bestuurslid van TU Delft overhandigde tijdens de Jaarconferentie van het Techniekpact het rapport ‘Leven Lang Ontwikkelen’ aan Maarten Camps, SG van het ministerie van EZ. Waarom zo’n rapport?

Volgens Mulder is het belang van ‘een leven lang leren’ met de nieuwe technologische en demografische ontwikkelingen steeds urgenter geworden. Mulder: “We kennen de toekomst immers niet.”

Maarten Camps onderschrijft dit: “In dit rapport van de Topsectoren en kennisinstellingen staan veel aanbevelingen aan de overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Het gaat over hoe je leren in learning communities kunt gebruiken om innovatie mogelijk te maken. Innovatie die nodig is om antwoord te geven op grote maatschappelijke vragen en om economisch te groeien. Die trits van ‘van leren naar innoveren naar economische groei’ is het verhaal dat we moeten blijven vertellen. Dit rapport helpt daarbij.”