Festival gemist? Dit moet je weten!

We kijken terug op een inspirerend congres. Wat moet je in ieder geval weten, als je er zelf niet bij kon zijn? Tien deelnemers delen hun inzichten.

Annet Roose-Van Leijden, bibliotheek Rivierenland

‘Focus op omgeving laaggeletterde’

“Ik heb nog eens bevestigd gekregen dat je je niet alleen op de laaggeletterde moet focussen, maar ook op zijn of haar omgeving. Vaak schamen mensen zich, maar via hun omgeving kun je ze toch bereiken. Dat moeten we vaker uitdragen naar partners toe, zoals gemeente, welzijnsorganisaties en GGD. Wij doen dat ook, door mensen anders aan te spreken, of door het bijvoorbeeld te hebben over ‘gezelligheid’ in plaats van ‘gezond leven’.”

Martin van de Lustgraaf en Haydee, stichting Beter Zien, Anders Kijken

‘Een dag vol gouden tips’

“Wij zetten ons in voor migranten met een visuele beperking en we hebben vandaag dingen gehoord die we zeker kunnen gebruiken voor onze doelgroep. Bijvoorbeeld over het project SamSam, waarbij ouderen vanuit hun levenservaring nieuwkomers helpen met de taal. En onderzoekster Machteld Huber presenteerde een eenvoudige versie van haar onderzoek ‘Positieve Gezondheid’. Fantastisch, zoveel bruikbare tips en handvatten!”

Anique Homan, uitzendbureau Olympia

‘Verplichte test niet gek’

“Veel laaggeletterden bereiken we nog niet. Vandaag hoorde ik over een project, waarin gemeenten mensen met alleen een basisschoolopleiding verplicht een test laten maken om te zien of ze laaggeletterd zijn. Vanuit werkgeversoogpunt vind ik dat geen gekke gedachte. Wij bieden jaarlijks vijfhonderd uitzendkrachten een training vanuit Tel mee met Taal aan, waarin we mensen uitnodigen om hun taalvaardigheid te verbeteren. Actief testen en actief cursussen aanbieden. Dat helpt.”

Mauk van der Woude, eigenaar Tekstmaniak

‘Organisaties moeten gaan bewegen’

“Goed dat er vandaag ook aandacht was voor de rol van de organisaties. Ik help zelf gemeenten om hun brieven begrijpelijker te maken, en ik merk dat er nog een lange weg is te gaan. Maar juist aan die kant moeten mensen in beweging komen. Denk bijvoorbeeld aan juristen, die willen vooral dat een brief juridisch klopt. Maar als het niet aankomt bij je lezer, schiet je er niets mee op.”


Gerda Tunca, vrijwilliger

‘Iedereen is anders’

“Voor mij was het een eyeopener dat we in meer verschillende doelgroepen moeten denken. We moeten de voorkeuren van mensen onderkennen en ons ervan bewust zijn dat ieder individu anders omgaat met zijn of haar laaggeletterdheid. De een schaamt zich, de ander denkt dat het aan hemzelf ligt en weer iemand anders heeft het niet geaccepteerd. Weten wie je voor je hebt staan, moet de ingang zijn om iemand te benaderen.”

Jos Debeij, Koninklijke Bibliotheek

‘Sleutel ligt in preventieve aanpak’

“Vandaag hoorde ik dat 16-18% van de jongeren met een achterstand het leven ingaat. Het is ook een complexe, digitale samenleving, waarin je al jong veel zelf moet regelen. Wat mij betreft ligt de sleutel voor de aanpak van laaggeletterdheid in een preventieve aanpak. Begin op de scholen, en doe het samen met alle partners in de volle breedte. Daar dragen wij als bibliotheek met onze programma’s graag aan bij.”

Niels Tubbing, gemeente Amsterdam

‘Handig zo’n digimaatje’

“We zijn als gemeente Amsterdam al aardig op de goede weg, maar op een dag als vandaag doe je altijd nieuwe inspiratie op. Het project ‘digimaatjes’ waarbij experts vrijwilligers ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden, is daarvan een mooi voorbeeld. Wij verzorgen al wel groepstrainingen voor vrijwilligers, maar dit zou een mooie aanvulling kunnen zijn.”

Piet van Horrik, vrijwilliger stichting ABC

‘Veel geleerd van discussies’

“Ik was zelf ooit laaggeletterd, ben pas op latere leeftijd naar school gegaan. Daar werd ik op een nette manier mondiger. Ik heb vandaag veel geleerd van de discussies. We zaten op banken tegenover elkaar en moesten een standpunt innemen. Dat was best moeilijk. Toch zou ik tegen iedereen willen zeggen: ga volgend jaar ook naar het congres Tel mee met Taal!”

Fazal Wahab Sarajkhel, beveiliging Kennemerland

‘Nederlands leren in de bibliotheek’

“Ik ben twee jaar in Nederland. In mijn werk – ICT-beveiliging – is de voertaal Engels. Maar als ik naar een klant ga, moet ik wel goed Nederlands spreken. Ik dacht, misschien krijg ik hier goede tips. En die kreeg ik: iemand vertelde me vandaag over het NL-plein in bibliotheken, waar je Nederlands kunt leren. Ga ik zo snel mogelijk heen. Dat zouden meer Afghanen moeten doen.”

Lotte de Haan, SamSam

‘Wat een verschil’

“Een dooie boel is het hier zeker niet. Echt heel inspirerend en leerzaam. Wat me opviel en wat ook anderen moeten weten, is het verschil tussen goedwillende beleidsmakers en de mensen voor wie ze zich inspannen: laaggeletterden. Dat ze er zelfs met de beste bedoelingen niet in slagen een voor iedereen begrijpelijke brief te schrijven is… onbegrijpelijk.”

Colofon:

Dit e-zine is een uitgave van Epale/Tel mee met Taal naar aanleiding van het ‘Tel mee met Taal Festival’ op 19 november 2018 in Theater de Meervaart in Amsterdam.

Het e-zine is samengesteld door het volgende team van
Magazine on the Spot:
Redactie: Karlijn Broekhuizen, René Lamers, Frank Wijvekate
Eindredactie: Anje Romein
Vormgeving: Floor Stoutjesdijk
Fotografie: Eelkje Colmjon
Film: Luc Busschots en Niels Busschots

DEEL HET E-ZINE