‘Samen in beweging: werken aan een inclusieve samenleving vanuit het hart’

Tweedaagse conferentie voor samenwerkingsverbanden po en vo
4 en 5 oktober 2018 Congrescentrum De Werelt Lunteren

colofon

Dit digitale magazine werd gemaakt door Magazine on the Spot bij de Tweedaagse voor samenwerkingsverbanden po en vo op 4 en 5 oktober in Lunteren.

Redactie: Karlijn Broekhuizen, Robin Ouwerkerk, Anje Romein
Eindredactie: Eric Went
Fotografie: Eelkje Colmjon
Vormgeving: Floor Stoutjesdijk
Coördinatie: René Lamers