Dit wil ik weten

Bij de start van de Tweedaagse vragen we vier deelnemers naar hun verwachtingen. Wat hopen zij aan te treffen? Wat willen zij mee naar huis nemen?

‘Uitwisseling voorop’

Erik Wissink, Samenwerkingsverband Helmond

“Voor mij is het programma slechts een middel. Ik wil vooral met gelijkgestemden spreken, zoals over de dilemma’s waar wij in de praktijk tegenaan lopen. Hoe werk je bijvoorbeeld op een goede manier samen met scholen, gemeente en jeugdzorg? Maar ik ben vooral ook benieuwd naar goede voorbeelden. Zelf willen we de deelnemers inspireren met onze samenwerking met de pabo. Want de toekomst begint toch bij de opleidingen.”

‘Rechten van het kind’

Anne-Rose Stolk, College Rechten van de Mens

“Ik ben benieuwd hoe mensen vanuit het onderwijs naar inclusief onderwijs kijken. Natuurlijk kijk ik vanuit het perspectief van de mensenrechten. Ik denk wel dat de wil er is om die altijd in acht te nemen binnen passend onderwijs. Maar ik denk ook dat er best veel drempels worden ervaren, en misschien ook wel zijn. Ik ben benieuwd of mijn veronderstelling klopt.”

‘Resultaten ophalen’

Dick Hattenberg, Passend Onderwijs Almere

“De Wet passend onderwijs bestaat nu vier jaar en ik ben benieuwd wat de resultaten tot nu toe zijn. Is het aantal thuiszitters teruggedrongen? Wat is er terechtgekomen van de ‘arrangementen’ op de basisscholen? En is het geld doelmatig besteed? En ten slotte: hoe verloopt de samenwerking met het sociaal domein? Daar hoop ik deze dagen een antwoord op te krijgen.”

‘Volle rugzak’​

Marja Kwast, Kind op 1

“Ik wil vooral gevoed worden deze dagen. Hoe kunnen we scholen inspireren om zoveel mogelijk passend onderwijs in het regulier onderwijs te brengen? Welke mogelijkheden en middelen zijn er? Hoe kunnen we scholen die veel beren op de weg zien, beter helpen? Ik hoop met een volle rugzak naar huis te gaan.”

Lees of Erik, Anne-Rose, Dick en Marja hebben kunnen halen wat ze zochten.