Geïnspireerd door de Schotten: ‘Getting it right’

Om het beste voor kinderen en jongeren te realiseren, doet iedereen zijn best. Maar over schotten heen kijken blijkt nog lang niet altijd vanzelfsprekend. In Schotland werken ze sinds 2004 vanuit het gedachtegoed Getting it right for every child (GIRFEC). Dit is sinds 2014 wettelijk verankerd.

GIRFEC is een ideologisch raamwerk waarop alle voorzieningen voor kind, jongeren en gezin zijn gebaseerd.  Het is bedoeld om de samenwerking van alle domeinen die betrekking hebben op kind en gezin te ondersteunen bij samenwerking. Onder meer door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en taal die door kinderen, jongeren, ouders én professionals wordt gedeeld.

Na een werkbezoek aan Schotland ontwikkelde Chaja Deen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samen met partners uit gemeenten, jeugdhulp en onderwijs een voorlopige vertaling: “de kansencirkel” waarin de acht Schotse ontwikkelthema’s een plek hebben: van ontplooiing tot erbij horen, en van veilig tot gezond. Deen: “Centraal in de cirkel staat welzijn: hoe zorgen we ervoor dat een kind veilig, gezond, gelukkig en kansrijk opgroeit? De taal en onderliggende principes van dit Schotse model biedt ouders en professionals met verschillende achtergronden een middel aan om in gesprek te gaan en te inventariseren wat iemand kan doen om het kind verder te brengen in zijn ontwikkeling.”

Ster
Een van de middelen daarbij is een ster over het beeld van een kind, die ouders en betrokkenen rondom het kind kunnen invullen als basis voor het gezamenlijke gesprek. In hoeverre denken zij dat het kind zich gekoesterd of gerespecteerd voelt, gezond of actief is, verantwoordelijkheid neemt en krijgt? Hoe kan iedereen bijdragen (inclusief ouders en kinderen zelf) aan dat het nog beter gaat?
Deen: “Het gesprek over hoe iedereen mogelijke ontwikkelstappen ziet en over hoe daar door iedereen aan bijgedragen kan worden, helpt de kansen voor het kind te verbeteren.” De Nederlandse versie van Getting it right is nog in de ontwikkelfase.

Meer informatie:
www.gov.scot/Topics/People/Young-People/gettingitright
www.Youtube.6z8nns98ui8

E-mail:

c.deen@nji.nl

Marion Koolstra, adviseur Jeugd, gemeente Rhenen:

‘Ga uit van de vraag van het kind’

“Ik was nieuwsgierig naar de mindset van de Schotten. Hoe doen ze dit in een andere cultuur? De Schotse aanpak zorgt ervoor dat iedereen breder kijkt dan zijn eigen deelbelang. Zo kom je eigenlijk tot een heel basale aanpak: uitgaan van de vraag van een kind of jongere. We zijn te ver af komen te staan van de stem van het kind.”