In gesprek met kwartiermaker Onderwijs, Zorg en Jeugd

Zeventien partijen uit Onderwijs, Zorg en Jeugdzorg willen als coalitie tot betere samenwerking komen op lokaal-regionaal niveau. René Peeters is hun kwartiermaker en adviseur. Op de Tweedaagse bestookten professionals hem met vragen, grieven en tips.

“Geld en eigenbelang wordt leidend.” “Te weinig kennis binnen scholen. En ze laten niemand toe.” “Regio’s zijn versnipperd.“ “Financiën staan interprofessioneel werken in de weg.” De zorgen van workshop-deelnemers zijn niet van de lucht, maar ex-wethouder Peeters – “Ik ben politicus geweest, ik kan wel wat hebben” – moedigt aan ze te delen. Dit in het kader van zijn drie maanden durende onderzoek naar de samenhang tussen de drie domeinen, die per regio sterk verschilt. In opdracht van de coalitie zelf: “Dit zijn 17 partijen die niet gewend zijn samen op te trekken. Maar ze zien van alles in het land gebeuren en beseffen dat hun onderlinge aansluiting beter moet. Hun vraag, ook aan jullie, is: help ons, door te vertellen hoe en waar.”

Dat doen de deelnemers graag. Een kleine greep uit de groepsgewijs aangedragen ideeën: een gezamenlijke pot voor zorg en onderwijs maken, één wethouder voor jeugd, zorg en onderwijs en – zelfreflectie is er ook – stap niet over de lijn van je eigen professie, maar respecteer die van een ander.

Onafhankelijk gremium
Dat onder andere coalitie-lid OCW ‘meekijkt’ met het onderzoek, blijkt onder verschillende deelnemers argwaan te wekken. Het ministerie zegt nou juist te vaak ‘nee’ tegen passende oplossingen uit de regio, blijkt een gedeelde ervaring. Maar het is niet zo dat het ministerie elke week een rapport krijgt, stelt Peeters gerust. “We zijn een onafhankelijk gremium. Juist kracht van het lokale en regionale moet bovengebracht worden. Dat staat voorop.”

Eind november moeten de conclusies van drie maanden onderzoek verschijnen, maar Peeters vertelt op voldoende ingrediënten te hopen voor een vervolgopdracht van twee jaar om het samenwerkingsverband uit te bouwen. “En het zou mooi zijn als dankzij het rapport dit thema ook eens landelijk bij Jinek of Buitenhof besproken wordt. Het gaat niet alleen over onderwijs, maar over een schets van hoe onze maatschappij in elkaar zit.”

De coalitie bestaat uit ActiZ / GGD GHOR, Ambassadeur Zorglandschap Jeugd, Ouders & Onderwijs, GGZ Nederland, Ieder(In), Jeugdzorg Nederland, LECSO, Ministerie OCW, Ministerie VWS, Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs, PO-Raad, Samenwerkingsverbanden VO, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, VNG, VO-Raad en Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg en Nederlands Jeugd Instituut.

Meer weten?
www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/onderwijs-en-gemeenten-werken-te-weinig-samen

Suzanne van Wakeren, Beleidsmedewerker, SWV Utrecht:

‘Geen wij-zij denken’

“Goed om samen naar oplossingen te zoeken en kansen te zien. Tussen jeugdprofessionals en onderwijs heb ik hier geen wij-zij denken gemerkt. Eigenlijk hadden zorg-partners hier ook bij moeten zitten, dan verhelp je dat pas echt.”