Monitor AOJ: Slechts 25 procent werkt met gezamenlijke visie

De Monitor aansluiting onderwijs jeugdhulp geeft samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdhulpinstellingen en scholen inzicht in de effectiviteit van de samenwerking. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) startte vier jaar geleden met de monitor en komt nu met een update.

De nieuwe monitor verschijnt in januari 2019. De eerste resultaten daarvan zijn al bekend: 3.000 respondenten in 28 regio’s hebben de samenwerking gewaardeerd. “Het blijkt dat er veel draagvlak is voor samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Men kent elkaar. Maar tegelijkertijd zie je dat de samenwerking in minderheid is gebaseerd op een gemeenschappelijk kader”, stelt Sandra van Wersch van het NJi. “Je zou toch verwachten dat als je gaat samenwerken een visie de basis is voor de doelen die je samen stelt. Maar slechts 25 procent van het totaal werkt volgens zo’n visie.”

Dat in de samenwerking winst te halen valt, blijkt ook aan de cijfers die respondenten geven aan die samenwerking. Het gemiddelde is maar net voldoende, met een 6,3. Van Wersch: “Men kijkt dus behoorlijk kritisch naar elkaar.”

Reflex van de eigen aanpak
De nieuwe monitor is thematischer en daarmee compacter. Ook komt er een combinatie tussen het dashboard passend onderwijs en de MonitorOAJ. In de nieuwe MonitorOAJ gaat het NJi meer duiden. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen indicatoren nog steeds afzonderlijk downloaden, maar ook is dat mogelijk voor managementrapportages.

“Een effectieve verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp is nog niet vanzelfsprekend”, verklapt Mariël Voogel van NJi. “Men zegt dat men structureel overlegt. Maar zodra problemen complexer zijn, schiet iedereen in de reflex van de eigen aanpak. Een

plan komt maar mondjesmaat van de grond. Elkaar kennen is nog niet leidend voor gezamenlijk handelen.”

Meer informatie: www.monitoraoj.nl

Sanwi Visser, Hoofd leerlingzaken gemeente Groningen:

‘Hoe ga jij de samenwerking in?’

“’Voel jij je wel serieus genomen als je bij de gemeente aan tafel zit?’, hoorde ik iemand zeggen van een samenwerkingsverband. Ik merk hier dat mensen uit het onderwijs best negatief over de gemeente praten. Met welke houding ga je de samenwerking in, vraag ik me dan af. Als partijen zo over elkaar denken en praten, vergeten ze het doel: dat je alleen samen het beste kunt bereiken voor het kind.”