Onderwijsconsulenten: hulp voor ouders

Wanneer je kind ondersteuning nodig heeft, begint voor jou als ouder vaak een kronkelige, soms onoverzichtelijke weg naar het juiste aanbod. Je moet opkomen voor je kind tegenover organisaties die je kind professioneel bekijken en belangen en taakveld afgrenzen. Moeilijk, zeker als je van inzicht verschilt. Daarvoor de onderwijs(zorg)consulenten.

Loopt een kind met extra ondersteuningsbehoefte of een langdurige thuiszitter vast op school en lukt het de ouders, school en het samenwerkingsverband niet om hiervoor een oplossing te vinden, dan is Onderwijsconsulenten er om te helpen. Samen met de ouders en het kind, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners kijken ze wat het beste bij het kind past. Ze kunnen helpen aan het licht te brengen waar het wringt. Een onderwijsconsulent kan vanuit de kennis van de mogelijkheden op het gebied van onderwijs en zorg advies geven aan de ouders. Ook kan deze consulent bemiddelen richting betrokken partijen. Of richting de ouders schetsen wat reële verwachtingen zijn. De onderwijsconsulent heeft overzicht van de verschillende regels en methoden die samenwerkingsverbanden en gemeenten hanteren.

Transparant en zorgvuldig
Belangrijk voor de onderwijs(zorg)consulent is, dat die altijd naast de ouder blijft staan. Die moet op de consulent kunnen bouwen. Daarom is die transparant, houdt zich zorgvuldig aan afspraken en durft fouten toe te geven. De onderwijsconsulent neemt de ouder ook serieus in zijn of haar deskundigheid. De ouder moet altijd kunnen rekenen op dezelfde contactpersoon, voor eenduidigheid en vertrouwen. Wanneer de ouder vastloopt en overzicht mist, is die geholpen als de onderwijsconsulent de mogelijkheden blijft schetsen.

Richting betrokken partijen blijft de onderwijsconsulent dus ook naast de ouder staan. Die geeft duidelijk aan bij wie de regie en bij wie het mandaat ligt. De consulent moet de vragen van de ouders zorgvuldig formuleren. Hij of zij moet kordaat handelen en voor alle betrokkenen een routekaart maken.

Ook het kind is geholpen wanneer de onderwijsconsulent niet alleen kijkt naar wat het nodig heeft, maar ook wat de school nodig heeft om dat te kunnen bieden. Dan is hij/zij daadwerkelijk intermediair.

Meer Informatie:
Lees meer over onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl