Uitgaan van talenten in plaats van verschillen

Diversiteit in de klas, leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben: hoe ga je daar als leraar goed mee om? De nieuwe masteropleiding Passend Meesterschap leert docenten hoe ze hierover een visie kunnen ontwikkelen.

Inclusief denken in het onderwijs begint met de juiste mindset van leraren. Op de pabo’s en lerarenopleidingen is er nog niet altijd voldoende aandacht voor. De nieuwe masteropleiding Passend Meesterschap moet daar iets aan veranderen, al is het nog maar een klein begin. Leraren in po, vo en mbo leren tijdens deze master hoe ze een visie kunnen ontwikkelen over inclusiviteit. In de master geen modules over omgaan met autisme of dyslexie, maar wel kennis en verdieping over pedagogiek, communicatie en onderzoeksvaardigheden. Lees theorie, zoek de complexiteit op, praat er met elkaar over, is de boodschap.

Terug naar de vraag
“Deze master draait om het gedrag en de identiteit van de leraar”, zegt Sophie Verhoeven, opleidingscoördinator Hogeschool De Kempel in Helmond, een van de hogescholen die de master aanbiedt. “Met de master dagen we leraren uit om zelf na te denken. We schrijven niks voor, maar prikkelen onze studenten om te kijken wat bij ze past. Om zichzelf vragen te stellen als ‘Wie ben ik als leraar?’ en ‘Wat voor groep heb ik voor me?’. We leren ze om uit te gaan van talenten in plaats van verschillen. Onze studenten denken vaak vanuit het schoolsysteem: bij ons op school doen we het altijd zo. Wij gaan terug naar de vraag: ‘Wat vind jij belangrijk?’ Daarmee zetten we leraren meer in hun eigen kracht. Hun eigen mening vinden wij belangrijker dan het systeem.”

Gea Koops, bestuurder primair onderwijs Stichting Atrium:

‘Studenten kritisch leren nadenken’

“Het zou mooi zijn als een van mijn mensen deze master gaat volgen om de kennis daarna in de organisatie met collega’s te delen. Meer aandacht voor inclusiviteit in de opleiding is hard nodig. Pabostudenten van pakweg 17 tot 21 jaar gaan door een wordingsproces. Juist in deze periode van persoonsontwikkeling moet je ze kritisch leren nadenken over inclusiviteit. Als je daarin slaagt doe je het al heel goed. De pabo’s worstelen met thema’s waar we allemaal mee worstelen en we zijn allemaal geneigd vanuit onze eigen bubbel te denken. Daar moeten we ons van bewust zijn. We hebben geen wetgeving die inclusiviteit verplicht – zoals in veel andere landen wel – maar dat wil niet zeggen we er niks mee kunnen doen. Dat kunnen we wel en doen we ook!”